Organisaatio

140319_logo_HKIZOO_vaakuna_ruskea
Korkeasaaren eläintarha (Zoo) on Helsingin kaupungin virasto. Kaupungin omistukseen eläintarha tuli vuonna 1919 ja itsenäiseksi virastoksi se muutettiin vuonna 1989. Korkeasaari kuuluu sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen toimialaan. Eläintarhan toimintaa ohjaa yhdeksänjäseninen johtokunta (Zoojk), jonka toimikausi on neljä vuotta kerrallaan. Nykyisen johtokunnan toimikausi ulottuu vuoden 2017 loppuun. Eläintarhaa johtaa eläintarhan johtaja Sanna Hellström. Eläintarha jakaantuu neljään toimintayksikköön, joiden esimiehet vastaavat kukin omasta erityisalastaan.

Johtaja

Sanna Hellström
Korkeasaaren eläintarhan johtaja
sanna.hellstrom (a) hel.fi | (09) 310 78400

Hallintoyksikkö

Johanna Holkeri-Kauppila
hallintopäällikkö
johanna.holkeri-kauppila (a) hel.fi | (09) 310 70936

Hallintoyksikön toimintaa johtaa hallintopäällikkö, jonka lisäksi hallinnossa työskentelevät suunnittelija, taloussuunnittelija, HR-suunnittelija, ATK-asiantuntija ja turvallisuusasiantuntija. Myös eläintarhan johtaja työskentelee hallintoyksikössä.

Eläintenhoitoyksikkö

Nina Trontti
eläintenhoitoyksikön päällikkö
nina.trontti (a) hel.fi | (09) 310 37880

Eläintenhoitoyksikön vastaa eläintarhan lajistosta, sen ylläpidosta, kehittämisestä ja hyvinvoinnista sekä osallistuu luonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä koti- että ulkomailla. Työtä uhanalaisten lajien hyväksi tehdään Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestön (EAZA) ja maailman eläintarha- ja akvaariojärjestön (WAZA) jäsenenä ja yhteistyössä erilaisten luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

Korkeasaaressa pidetään kansainvälistä kantakirjaa uhanalaisesta kierteissarvivuohesta. Sen lisäksi Korkeasaari koordinoi rantalintujen eurooppalaisen lajikomitean työtä. Luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten vastaanotto ja hoito kuuluu myös eläintenhoitoyksikön tehtäviin. johtaa eläintenhoitoyksikön päällikkö. Eläintenhoidossa työskentelee lisäksi 2 kuraattoria, eläinlääkäri ja 32 eläintenhoitajaa.

Markkinointi- ja asiakaspalveluyksikkö

Susanna Silvonen
markkinointipäällikkö
susanna.silvonen (a) hel.fi | (09) 310 37875

Markkinointi- ja asiakaspalveluyksikkö huolehtii eläintarhan asiakaspalvelusta, markkinointiviestinnästä, ohjelmatarjonnasta, yritysyhteistyöstä sekä eläintarha- ja luontotietouden tarjoamisesta asiakkaille ja tiedotusvälineille. Yksikön työntekijät ohjaavat, opastavat, tiedottavat ja tuottavat eläintarhan tapahtumat.

Ympäristökasvatustyö on yksikön avaintehtäviä. Luontokoulu Arkki järjestää koululaisille ohjelmaa uhanalaisuusteemoista ja luonnonsuojelun merkityksestä. Yksikkö vastaa eläintarhan tiedotuksesta, markkinointiviestinnästä, ohjelmatarjonnasta ja tapahtumatuotannosta. Tähän kuuluvat mm. eläintarhan kyltitykset, opasteet ja painotuotteet, korkeasaari.fi-verkkopalvelu, sosiaalinen media ja videotuotanto, yritysyhteistyö, Korkeasaaren Teatterin toiminta sekä kävijäkokemuksen, myynnin, palvelutuotannon ja informaatiojärjestelmien kehittäminen.

Markkinointi- ja asiakaspalveluyksikköä johtaa markkinointipäällikkö, jonka lisäksi yksikössä työskentelevät markkinointisuunnittelija, kaksi ympäristökasvattajaa, tiedottaja, verkkotuottaja, graafinen suunnittelija, näyttelymestari, toimistosihteeri sekä neljä valvoja-lipunmyyjää.. Lisäksi yksikössä on kausi- ja freelance-oppaita sekä freelancereita markkinointiviestinnän ja tapahtumatuotannon projekteissa. Yksikkö tarjoaa myös työharjoittelumahdollisuuksia mm. markkinoinnin, median ja graafisen alan opiskelijoille. Lue lisää…

Ympäristö- ja kiinteistöyksikkö

Hanna Kurki
yksikön päällikkö
hanna.kurki (a) hel.fi | (09) 310 37899

Ympäristö- ja kiinteistöyksikkö vastaa eläintarhan ympäristön rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä eläintarhatoiminnan piiriin kuuluvien kiinteistöjen, rakenteiden ja laitteiden kunnossapidosta.

Yksikkö pitää huolta puistoalueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, viherkasveista, kasvihuoneista sekä eläintilojen sisustuksesta kasvillisuuden osalta. Yksikön vastuulla on eläintarhan hallinnassa olevien kiinteistöjen tekniseen isännöintiin liittyvät tehtävät, eläintarhan alueella tapahtuva peruskorjaustoiminta, eläintilojen sisustus- ja virikerakentaminen, pienet uudisrakennushankkeet ja osaurakointi hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Lisäksi yksikkö huolehtii alueiden kunnossapidosta, siivouksesta, jätteiden käsittelystä sekä osaltaan eläintarhan kuljetuspalveluista. Lisäksi yksikkö tuottaa ja tallentaa kasvillisuutta koskevaa informaatiota ja osallistuu omalta osaltaan eläintarhan suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Ympäristö- ja kiinteistöyksikössä työskentelee päällikön lisäksi kiinteistöinsinööri, neljä kiinteistönhoitajaa, puuseppä, maalari, kolme puutarhuria ja neljä aluehuoltomiestä. Kesäisin yksikössä työskentelee kausityöntekijöitä.

Johtokunta

Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan (Zoojk) tehtävänä on tukea eläintarhatoiminnan toimintaedellytysten kehittämistä ja valvoa, että eläintarhaa kehitetään Maailman akvaario- ja eläintarhajärjestön (WAZA) ja Euroopan akvaario- ja eläintarhajärjestön (EAZA) vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Esittelijänä johtokunnassa toimii eläintarhan johtaja Sanna Hellström ja sihteerinä hallintopäällikkö Johanna Holkeri-Kauppila. Puheenjohtaja on Anja Malm ja varapuheenjohtaja Vesa Hack. Johtokunta kokoontuu kevätkaudella 2017 seuraavasti:

  • torstaina 26.1.2017 klo 16
  • torstaina 18.5.2017 klo 16

Kokouspaikkana on eläintarhan hallintorakennuksen neuvotteluhuone, osoitteessa Mustikkamaanpolku 12, 00570 Helsinki. Johtokunnan kokousmateriaalit ja päätösasiakirjat löytyvät hel.fi-portaalista. Johtokunnan kokoonpano vuosille 2013 – 2017 on seuraava:


Jäsenet (9)

Varajäsenet (9)

Uusia kuvia

Uusia videoita