Kardinaalitetra

Pikkuruinen kardinaalitetra muistuttaa tunnetumpaa sukulaistaan neontetraa, mutta on vielä sitäkin värikkäämpi. Kardinaalitetra on saanut väristä myös nimensä, sillä punainen on katolisen kirkon kardinaalien vaatteen väri. Kirkkaiden värien arvellaan auttavan parvessa liikkuvia kaloja erottamaan lajitoverinsa tummassa vedessä, sen sijaan kauempana oleville pedoille väritys ei erotu. Suuri, jopa tuhansien yksilöiden parvikoko toimii osaltaan turvana petokaloja ja muita petoeläimiä vastaan.

Piraijat ovat tetrojen läheisiä sukulaisia!

Kardinaalitetran kotiseutua ovat Amazoniin laskeva Rio Negro -joki sivuhaaroineen, sekä Orinoco-joki Etelä-Amerikassa. Kardinaalitetra suosii sademetsän ympäröimiä joen hitaasti virtaavia kohtia, joissa on vähän kasvillisuutta mutta runsaasti puiden lehtiä ja juurakoita pohjalla. Samean veden ja varjostavan sademetsän vuoksi valoa pääsee hyvin vähän joen pohjaosiin, jossa kardinaalitetraparvet viihtyvät.

Lajin kutu on valoherkkää.

Vanhemmat eivät hoida kutua tai jälkeläisiään, vaan saattavat jopa syödä niitä. Ravinnokseen kardinaalitetra käyttää eläinplanktonia kuten vesikirppuja, ameeboja, hyönteisten toukkia ja muita vesihyönteisiä.

Suojelu

Laji lisääntyy huonosti akvaario-olosuhteissa, joskin viime vuosina akvaariokasvatuksessa on alettu menestyä paremmin – silti pääosa akvaarioiden kardinaalitetroista on pyydystetty luonnosta. Tätä on kuitenkin pyritty tekemään ekologisesti kestävästi. Hallittu pyydystäminen tuo työtä paikallisille, ja toisaalta edesauttaa suojelemaan lajin elinympäristöä sekä ylläpitämään lajin luonnonkantoja. Se myös tarjoaa tuhansille paikallisille ihmisille ympäristön kannalta paremman elinkeinovaihtoehdon esimerkiksi kaskiviljelylle ja metsänhakkuille.

Laji on kuvattu tieteelle vuonna 1956, eli varsin myöhään.

Kardinaalitetraa ei ole luokiteltu lainkaan IUCN:n uhanalaisuusluokituksessa, mutta sen katsotaan olevan yleinen laji levinneisyysalueellaan. Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestö EAZA käynnisti vuonna 2020 meriluonnon suojeluun ja kalakantojen kestävään käyttöön liittyvän kaksivuotisen Which Fish -kampanjan, jossa myös Korkeasaari oli mukana.

Korkeasaaressa

Korkeasaareen nykyisen parven kardinaalitetrat saapuivat Amazonia-talon akvaarioon alkuvuodesta 2020. Laji on kuulunut Korkeasaaren lajistoon myös aiemmin.