Punavuokkokala

Värikkäät vuokkokalat ovat kotoisin lämpimältä Tyyneltä valtamereltä ja Intian valtameren itäosista. Punavuokkokala on väriltään punaoranssi ja muuttuu vanhemmiten tummemmaksi. Sen pään takana on mustareunainen vaalea juova, joillakin yksilöillä voi olla myös toinen juova ruumiin keskivaiheilla.

Syytä sille, miksi merivuokkojen myrkky ei tehoa vuokkokaloihin, ei tiedetä varmasti.

Vuokkokalat elävät merivuokkojen kanssa symbioottisessa suhteessa, josta molemmat hyötyvät. Merivuokko suojaa vuokkokaloja, sen ruuantähteet ja satunnaiset kuolleet lonkerot tarjoavat kaloille ravintoa ja se on turvallinen pesäpaikka. Vuokkokala puolestaan puolustaa vuokkoa, tarjoaa sille ravinteita ulosteidensa muodossa ja lisää liikkeillään vedenkiertoa lonkeroiden välissä. Vuokkokalalajit ovat usein erikoistuneet tiettyihin merivuokkolajeihin: punavuokkokalat elävät symbioosissa kuplavuokkojen kanssa.

Vuokkokaloja tunnetaan noin 30 lajia!

Vuokkokalaryhmässä vallitsee tarkka hierarkia, jonka huipulla on suurin ja aggressiivisin naaras. Vain se ja yksi koiras lisääntyvät. Jos naaras kuolee, yksi suurimmista ja hierarkiassa ylimmistä koiraista muuttuu naaraaksi. Vuokkokalat ovat siis sekventiaalisesti hermafrodiitteja, eli ne syntyvät koiraina mutta voivat myöhemmin muuttua naaraiksi.

Suojelu

Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestö EAZA käynnisti vuonna 2020 meriluonnon suojeluun ja kalakantojen kestävään käyttöön liittyvän kaksivuotisen Which Fish -kampanjan, jossa myös Korkeasaari oli mukana.

Korkeasaaressa

Korkeasaaren punavuokkokalat elävät Amazonia-talon aulassa sijaitsevassa korallialtaassa.