Korkeasaaren strategia

Missio

Uhanalaisten eläinten ja luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Visio

Eläinten saari keskellä kaupunkia.

Uhanalaisten eläinten ja luonnon monimuotoisuuden suojelija

  • Meillä on yhä enemmän suojelua tarvitsevia lajeja
  • Osallistumme suojelutyöhön luonnossa
  • Vaikuttamme ihmisten ympäristömyönteiseen käyttäytymiseen luontokoulutoiminnalla, aktiivisella viestinnällä ja kertomalla vierailijoille suojelutyöstä

Houkutteleva ja eläinvoimainen osa hauskaa Helsinkiä

  • Vahvuutemme ovat elävät eläimet ja merellinen ympäristö
  • Haluamme olla Helsingin ylpeys
  • Kasvavassa vierailijajoukossa on kaikenikäisiä kävijöitä ympäri vuoden

Osaavan ja hyvinvoivan henkilökunnan työpaikka

  • Meillä on alamme parhaat asiantuntijat
  • Tavoitteenamme on olla kaupungin paras työpaikka

Toimintaamme ohjaavat arvot

Eläinten hyvinvointi: Eläinten hyvinvointi on toiminnan eettinen perusta. Emme ainoastaan turvaa eläinten perustarpeita ja ehkäise negatiivisia kokemuksia (nälkä, kipu, kylmä, kuuma, stressi), vaan aktiivisesti edistämme positiivisia kokemuksia – ”Elämisen arvoinen elämä”

Asiakaslähtöisyys: Kaikki työntekijämme ovat asiakaspalvelutehtävässä. Mahdollisuutemme on tuottaa iloa, oppia ja elämyksiä. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa uteliasta suhtautumista ympäristöön ja sieltä saatuun palautteeseen ja ideoihin.

Ekologisuus: Teemme työtä ympäristön suojelun puolesta ja pyrimme vaikuttamaan asiakkaiden ympäristömyönteisyyden herättämiseksi ja kasvattamiseksi. Toimimme itse kuten opetamme.

Avoimuus: Viestitämme toiminnastamme avoimesti sekä Korkeasaaren sisällä että laajasti yleisölle. Kaiken toimintamme voi kertoa julkisesti.

Oikeudenmukaisuus: Kohtelemme kaikkia vierailijoita ja työntekijöitä yhdenvertaisesti.

Taloudellisuus: Etsimme uudenlaisia tapoja toimia tehokkaasti ja käytämme resursseja vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.