Lux Korkeasaari SWE

LUX Korkeasaari


 
Lux Korkeasaari sprider ljus och glädje under årets mörkaste tid och ger samtidigt snöleoparden en ljusare framtid! Lux Korkeasaari ordnas 25.12.2021–9.1.2022 och djurparken är då öppen dagligen klockan 10–19. Djurparkens invånare syns bäst dagtid när det är ljust, medan evenemangets ljusverk kommer till sin rätta bäst på kvällen när det börjar skymma. Av varje köpt inträdesbiljett och varje besök med årskort donerar vi en euro till skydd av snöleoparden!

Vid arrangemangen av Lux Korkeasaari följer vi gällande begränsningar med anledning av coronaviruset, vilket innebär att tidtabellerna ännu kan ändras.

Inträdesbiljetter

För evenemanget gäller Högholmens normala prislista. Du kan njuta av ljuskonsten också med Högholmens årskort. Ingången stängs en timme före djurparken stängs.
För att kunna garantera ett tryggt besök för alla, begränsar vi det dagliga besökarantalet. Därför förutsätter vi utöver inträdesbiljett också en förhandsbokning via bokningskalendern för besöksdagen.

Boka din plats här!


Ljusverken

På den stämningsfulla Lux Korkeasaari -rutten som går runt ön vaknar djurparkens över hundraåriga historia och den havsnära naturen till liv som ljusverk. De gamla björnborgarna får nya färgglada invånare och fågelsång hörs på oväntade ställen. Gratis kartor kan under evenemanget hämtas vid biljettförsäljningen.

Lux Korkeasaari / AVIAN ELECTRONICS

AVIAN ELECTRONICSVille Aalto
Avian Electronics är en serie verk som består fyra ljudverk som placerats ut längs rutten till Högholmen. I verken omvandlas sinusvågor till lövsångarens sång, finkens väna lockrop blir en elektronisk varningssignal och på stranden sjunger den digitala storlommen och försöker förgäves locka sina artfränder. Syntetiska naturljud och elektroniska signaler blandas; gränsen mellan det äkta och det konstgjorda är svävande och oskarp.

Ljudkonstnär Ville Aalto önskar att elektroniska naturljud – som känns äkta men likväl är livlösa – riktar uppmärksamheten mot vikten av att bevara naturens mångfald samt de hot och möjligheter tekniken ger upphov till.

”Genom att imitera naturljud vill jag lyfta fram dels människans förmåga att känna empati gentemot andra arter, dels oron över människans tilltro till sin egen förmåga att dominera, förstöra och i efterhand ersätta eller reparera den omgivande naturen. Ljud kan varna för en hotande katastrof men det kan också skapa tro på en framtid, där man lyckats undvika hotbilderna”, säger han.

Lux Korkeasaari / PIILOPAIKKA

GÖMSTÄLLETJuha Forsander
I videoinstallationen Gömstället framstår Finlands nattliga natur – fotograferad i skenet från en ficklampa – som djungellik och exotisk. Tack vare videon får publiken se Kallviksuddens strand ur en ny och speciell vinkel: grodperspektiv. Videons ljudlandskap har skapats av insekterna i vassruggen.

Inspirationen till Gömstället fick han från ett unikt nattligt möte på Kallviksuddens naturstig i Nordsjö.
“Jag höll på och fipplade med inställningarna på min kamera, när jag hörde små tassar som närmade sig. En liten mörk gestalt gick nästan rakt framför mig innan den lade märkte till mig. Det var en mårdhund. Vi stirrade på varandra några sekunder, tills djuret pilade iväg in i vassen”, berättar Juha Forsander.

SJUSOVAREOlivia Pohjola
Verket Sjusovare avbildar en varm hög av sovande djur och människor, där djuren och människorna kryper ihop mot varandra och tryggt kan slumra in. Högholmens övervintrande djur och människor sover mitt i holmens vinterklimat. Verket förenar den bitvis lätta och sköra teckningsstilen med en tung ljusuppsättning. Där uppstår en skarp kontrast.

Verket Sjusovare förmedlar ett budskap av kärlek, beröring och omtanke, där gränsen mellan det mänskliga och det icke-mänskliga kan suddas ut och kärleken till naturen får blomma ut.

Lux Korkeasaari / VIOLET

VIOLETMaikki Pekkala & Lari Suominen
Den sympatiska Violet bor i sin hemgrotta och älskar ljus. Ljusätarmonstret som räddats från dåliga cirkusförhållanden har flyttat in på Högholmen och njuter nu av ett harmoniskt liv. Violet håller uppsikt och äter ljus medan björnarna och många andra djur sover sin vintersömn.

Verket har byggts upp med hjälp av UV-ljus, textiler, trä, reflexer och motorer och förenar ljus, drama, rörelse och ljud. Verket kunde ses på Lux Helsinki 2019.

Hur reagerar djuren på ljusen?

Djurens välmående är det grundläggande värdet för Högholmens djurpark och det styr vår verksamhet och vårt arbete varje dag, också vid planeringen av evenemang. Belysningen och verken på Lux Korkeasaari är planerade så att de inte stör djuren. Djurens hälsa och beteende följs dagligen och vid behov justeras belysningen.

Nästan alla Högholmens djur är födda i djurparker, så de är vana vid människor och stadsljud. På Högholmen har djuren möjlighet att gömma sig och dra sig undan i skydd. För en del av djurarterna är det typiskt att somna när det blir mörkt, medan andra djur är mest aktiva just i skymningen och vid kyligt väder.

Belysningens energieffektivitet

Högholmen använder grön el, som bygger på användningen av förnybara energikällor. Den beräknade energiförbrukningen för belysningen på Lux Korkeasaari är cirka 75 kWh. Belysningen är genomförd med säkra och energieffektiva lampor.

Bevarande av Snöleopard

I Himalayas kalla och karga bergstrakter lever cirka 5500 snöleoparder. När klimatet blir varmare breder växtlighet, boskap och mänsklig bosättning ut sig allt högre upp på bergssluttningarna vilket splittrar snöleopardens levnadsområden. Det är krävande att skydda den hotade arten som brett ut sig på tolv länders områden. Högholmen har sedan 2012 stött arbetet som organisationen Snow Leopard Trust gör för att skydda vilda snöleoparder. Vid det första evenemanget Lux Korkeasaari samlade vi över 15 000 euro för skydd av snöleoparden!

Lumileopardi

Medlen som samlades vid det första Lux Korkeasaari användes för fältstudier av arten och dess levnadsområden genom att finansiera GPS-halsband. Med medel som insamlats på Högholmen har det också skaffats kameror som behövs för observation av stammen. Man har också undersökt prover från vilda djur i laboratorier och på så sätt utrett sjukdomsalstrare i populationen. Även i djurparker som deltar i skyddsarbetet samlas information som kan utnyttjas vid skyddet av vilda djur. För närvarande deltar Högholmen i viltkameraforskning som syftar till bättre identifiering av kattrovdjur i naturen.

Högholmens snöleoparder omfattas av de europeiska djurparkernas skyddsprogram (EEP), vars mål är att upprätthålla en hälsosam djurparksstam för den händelse att artens situation i naturen förvärras. På Högholmen har det sedan 1960-talet fötts drygt hundra ungar, vilket är mer än i någon annan djurpark. För närvarande bor det en snöleopard på Högholmen, en hane som föddes i en fransk djurpark 2017. För att symbolisera hopp om en ljusare framtid för snöleoparden har också den unga hanen fått namnet Lux.

Donera pengar för att skydda snöleoparden!

Skyddsprodukter

Säljs på restauranger. Mjukdjur och reflexer 9,50 € / styck, 5 € till bevarandet av snöleoparder.
Restaurang Karhus laxsoppa: 1 € till bevarandet av snöleoparder.

Lumileopardi-pehmolelu Lumileopardi-heijastin Salmon soup


Tidtabeller

Matning av djur

Vid matningarna är en guide på plats för att berätta hur det står till med djuren på Högholmen och deras artfränder i naturen. Djurparkens invånare syns bäst till på dagarna när det är ljust eftersom en del av arterna drar sig tillbaka för vila redan tidigt. Guiderna går runt och berättar om djuren och ljusverken också kvällstid.

13:00 Visent
14:00 Takin
15:00 Kamel

Djurhusen

Djurhusen är stängt med tanke på coronasäkerheten.

Mat och dryck

Högholmens restauranger Karhu och Pukki betjänar dagligen under Lux Korkeasaari, och även Bistro Bron i samband med Blåbärslandets biljettförsäljning är öppen enligt djurparkens öppettider. De sista matbeställningarna kan göras en timme före djurparken stängs och alkoholserveringen upphör klockan 17. Begränsningarna med anledning av coronaepidemin kan påverka antalet kundplatser.

Restaurang Karhu: öppen kl. 10–18
Restaurang Pukki: öppen kl. 15–18
Bistro Bron: öppen kl. 10–18

Vid Björnborgen finns också en varm inomhuslokal där du kan äta medhavd matsäck.

Hur du kommer fram

Till Högholmen tar du dig behändigt med buss nummer 16 eller med metro till Fiskehamnens station. Se noggrannare anvisningar för att anlända här!

Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser på Blåbärslandet, så vi rekommenderar att använda kollektivtrafik om möjligt. I Fiskehamnen, ungefär en kvarts promenad från Högholmen, finns köpcentret REDI som har nästan 2000 bilplatser i sin parkeringshall. Se köranvisningarna och parkeringsvillkoren på REDIs webbplats. Rörelsehindrade kan skjutsas med bil till biljettförsäljningen.

Njut av den fantastiska belysningen

Please stay on the route 
På dagen är hela ön öppen, men på kvällen när det är mörkt hänvisas besökarna till den stämningsfulla Lux Korkeasaari-rutten. Vänligen håll dig på rutten eftersom öns bergiga terräng kan vara farlig i mörkret.

Respektera djuren
Skymningsdjur har god syn också i mörkret, så stör inte deras ögon med ficklampor eller blixtljus! En del arter drar sig tillbaka för vila tidigt, och därför syns de inte till. Det är förbjudet att ha med sig sällskapsdjur och att mata eller på annat sätt störa djuren, som också annars på Högholmen. Det är förbjudet att klättra över eller klättra på skyddsstängslen. Rökning är tillåten endast på angivna platser.

Problemsituationer
Du kan höra dig för om hittegods i Blåbärslandets biljettförsäljning 050 352 5989. Samma nummer fungerar också som Högholmens eget nödnummer. En första hjälpen-punkt finns vid Blåbärslandets biljettförsäljning.

I samarbete

   

Högholmen deltog vintern 2019–2020 för första gången i Lux Helsinki -ljuskonstfestivalen genom att ordna ett eget satellitevenemang. Det första Lux Korkeasaari-evenemanget hade sammanlagt över 25 000 besökare.

Högholmen förbehåller sig rätten till tidtabells-, pris- och programändringar..