Två somrar till priset av en

Två somrar till priset av en

Vi erbjuder Stockmanns stamkunder årskort till Högholmen för 18 månader till priset av ett år. Årskort till stamkundspris säljs 1.4 – 31.5.2020 i Högholmens webbutik. Årskort som köpts via kampanjen är i kraft till 30.11.2021 oberoende av köpdatum.* 

På Högholmen är ingen dag den andra lik. Ju fler besök du gör, desto bekantare blir djuren och deras vanor. På Högholmen omges du av finländsk skärgårdsnatur, djur från alla världens hörn och en över hundraårig park med ståtliga planteringar. Det är värt att uppleva alla Högholmens årstider!

Pris
Vuxen 50 €
Barn 4 – 17 år 20 €
Pensionär / student 30 €

KÖP ÅRSKORT

Högholmen är ett enkelt resmål

Det är enkelt att ge sig av på en utfärd till Högholmen. Buss 16 tar dig från Järnvägstorget till Högholmens entré varje dag på bara 20 minuter. Från Fiskehamnens metrostation är det drygt en kilometers promenad till porten och vid Farfarsbron finns en station för stadscyklar. Vattenbussarna trafikerar från Salutorget och Hagnäs under sommarsäsongen. Planera en lämplig rutt.

Minst en av Högholmens restauranger betjänar alltid då djurparken är öppen, och med årskortet får du 10% rabatt på såväl matportioner som cafésortimentet (exkl. alkohol). Förhållandena för en picknick är utmärkta oberoende av årstid eller deltagarantal. Kåtan och picknickplatserna med grill får fritt användas av besökare och i Björnslottets picknickutrymme kan man även ha en mer omfattande paus.

Inträde till alla evenemang

Högholmens årskort är i kraft under alla av Högholmens evenemang, även under evenemanget för de vilda stora kattdjuren i Amur, alltså Katternas Natt då djurparken har öppet kl.16-24. Med årskort kommer du till Högholmen utan att behöva besöka biljettförsäljningen och slipper biljettkön under de populära dagarna.

Sju goda skäl att köpa ett årskort

 1. Du kan besöka Högholmen varje dag om du vill, och uppleva djurparkens alla årstider.
 2. Besöken kantas inte av känslan av brådska, eftersom du med årskort kan komma på nytt snart.
 3. Du slipper köerna till biljettförsäljningen under populära besöksdagar och vid evenemang.
 4. Du kan besöka alla evenemang på Högholmen, även Katternas Natt, utan extra kostnad.
 5. Du får 10 % rabatt på Högholmens restauranger (exkl. alkohol) och i butiken (exkl. frimärken och biljetter).
 6. Djuren blir bekanta och du kan se och lära dig nya saker under varje besök.
 7. Du deltar i beskyddande av naturens mångfald och utrotningshotade arter.

Stockmanns stamkunder

Stockmanns stamkundsprogram är kostnadsfritt, men för ansökan krävs minst 15 års ålder. Du kan bli stamkund på Stockmanns webbplats, via MyStockmann-applikationen eller i varuhus med hjälp av försäljare eller vid servicetjänst.

Kampanjens villkor och anvisningar

Kampanjens tid och giltighet

 • Försäljning 1.4–31.5.2020 i Högholmens webbutik.
 • Årskort till kampanjpris är i kraft till 30.11.2021 oavsett köpdatum.*
 • Ett giltigt årskorts giltighetstid kan med erbjudandet förlängas till 30.11.2021.
 • Årskortet är personligt.
 • Stamkunder kan även köpa årskort åt sina familjemedlemmar

Hämta årskort

 • Kvittot som du får från webbutiken byts mot ett årskort i Högholmens biljettförsäljning vid första besöket. Samtidigt lagras kortinnehavarens uppgifter och en bild som tas för identifiering i Högholmens system. För minderårigas del behövs vårdnadshavares tillåtelse för lagring av uppgifter.
 • Stockmanns stamkundskort ska visas upp i biljettförsäljningen då årskortet löses ut.

* Inverkan av coronavirussituationen

 • Högholmens djurpark är stängd till 31.5.2020 som säkerhetsåtgärd pga situationen med Coronaviruset, och det säljs inga biljetter i biljettförsäljningen.
 • Ifall undantagstillståndet pga coronaviruset fortsätter efter 31.5.2020 och djurparken hålls stängd, förlängs årskortens giltighetstid med en månad för varje påbörjad månad av stängning så att giltighetstiden blir minst 18 månader.