Kruunusillat

kruunusillat

Kruunusiltoja rakennetaan Korkeasaaressa

Kruunusiltojen työmaa näkyy ja kuuluu Korkeasaaren pohjoisrannalla sekä lähiympäristössä. Helsingin kaupungin käynnistämässä Kruunusillat-hankkeessa tehdään Laajasalon ja kantakaupungin välille raitioliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteys, joka tukee kaupungin tavoitetta lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta liikenteestä. Samassa yhteydessä Korkeasaari saa oman raitioliikennepysäkin ja eläintarhan pääsisäänkäynti siirtyy Korkeasaaren puolelle.

Vuonna 2027 Korkeasaareen pääsee ratikalla.

Korkeasaaresta länteen Nihdin suuntaan rakentuu Finkensilta ja Palosaaresta itään suuntautuu Kruunuvuorensilta. Samalla Korkeasaaren ja Palosaaren väliin, Mieritzinrannan eteläpuolelle jäävä merenlahti täytetään. Silloille tulee raitiotie ja kevyen liikenteen väylä.

kruunusillat

Pidämme huolta eläimistämme

Eläinten tarhat ovat pääosin Korkeasaaren toisella puolella, ääntä vaimentavan mäenrinteen takana. Huolehdimme eläintemme hyvinvoinnista myös Kruunusillat-hankkeen meluisien työvaiheiden aikana. Tavoite on, että melu ei saa haitata eläimiä. Korkeasaari tekee tiivistä yhteistyötä urakoitsijan kanssa työvaiheiden ennakoimiseksi ja eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Miten työmaan melua seurataan?
Korkeasaareen on asennettu melumittareita, joilla eläintarha ja Kruunusillat-hanke seuraavat melutasoja. Korkeasaaren tutkimuskoordinaattori saa eläintarhan omista mittareista lukemat reaaliaikaisesti ja melutasoista koostetaan raportit viikoittain. Tarvittaessa tehdään lisämittauksia eläinaitauksien luona. Korkeasaaren eläintarhaluvassa määritelty vuorokauden keskimelutaso eläinten luona ei saisi ylittää 60 desibeliä.

Kruunusillat-hankkeen suunnittelun yhteydessä on tehty meluennusteita. Korkeasaaren pohjoisosassa keskiäänitasojen on arvioitu olevan suurimmillaan 72 dB ja hetkellisten enimmäistasojen noin 80 dB. Meluisimmat rakennustyöt tehdään talvikaudella 1.10.–31.3. ja ne ajoittuvat pääosin arkipäiviin klo 7–18 väliselle ajalle.

Miten eläimiä voidaan suojata melulta?
Eläimiä voidaan suojata melulta antamalla niille mahdollisuus vetäytyä sisätiloihin tai tarhan hiljaisemmalle alueelle. Eläin voidaan myös siirtää hiljaisempaan tarhaan Korkeasaaressa, kuten tehtiin lähellä työmaata sijainneille hiiri- ja viirupöllöille. Tarvittaessa eläimille selvitetään uutta kotia toisesta eläintarhasta. Meluaitojen rakentaminen melulähteen lähelle ei ole mahdollista, sillä suurin osa melusta syntyy vesialueella. Maa-alueelle kauas melulähteestä rakennetuista aidoista ei ole samalla lailla hyötyä.

Eläintenhoitajat seuraavat eläinten hyvinvointia erityisesti meluisien työvaiheiden aikana. Tarvittaessa seurannassa käytetään tallentavia videokameroita. Muutoksia eläinten käyttäytymisessä voidaan verrata eri ajanjaksoina tehtyjen etogrammien eli käyttäytymistä seuraavien lomakkeiden avulla. Tutkittua tietoa eläintarhaeläinten reaktioista meluun on varsin vähän, mutta kirjallisuuden perusteella ainakin petoeläimet, hevoseläimet ja eräät petolinnut voivat olla häiriöherkkiä melulle. Stressi ilmenee eri tavoin: lisääntynyt levottomuus, sukiminen, vetäytyminen ja aktiivisuuden väheneminen voivat kaikki ilmentää stressiä.

Miten työmaa vaikuttaa Villieläinsairaalan toimintaan?
Villieläinsairaala sijaitsee Korkeasaaren länsipuolella Palosaaressa, josta Kruunuvuorensilta tulee lähtemään Laajasaloa kohti. Villieläinsairaalan sisätiloissa melun ei odoteta ylittävän Korkeasaaren eläintarhaluvan määrittelemää vuorokauden keskimelutasoa. Ulkotiloissa näin todennäköisesti tapahtuu muutaman rakentamiskuukauden aikana, jolloin ulkotarhat eivät ole käytössä. Tämänhetkisen tiedon mukaan meluisimmat työvaiheet sijoittuvat talvikaudelle, jolloin Villieläinsairaalassa on muutenkin vähemmän potilaita. Yksi kiinteistä melumittareista sijaitsee Villieläinsairaalan luona.

Ajankohtaista

Seuraa työmaan etenemistä, uusimmat uutiset ovat ensimmäisenä ylhäällä!


 • Maaliskuu 2024Korkeasaaren uuden sisäänkäynnin rakennustyöt ovat alkamassa. Kruunusiltojen valmistuessa eläintarhan pääsisäänkäynti siirtyy Mustikkamaalta Korkeasaaren pohjoisrannalle. Uusi sisäänkäyntirakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.
  Lue lisää

 • Toukokuu 2023Mustikkamaalta Korkeasaareen Kruunusillat-työmaan yli johtavalla kävelysillalla tehtiin vuositarkastus, jossa sillan kunto ja kantavuus varmistettiin. Sillan kehärakenne, kaiteet ja alusrakenteet ovat suunnitelmien mukaisessa kunnossa ja sillan kulkuväylä on hyvässä ja siistissä kunnossa. Kulkuväylän pintarakenteissa esiintyy käytönmukaista kulumaa, joka ei vaikuta rakenteiden kestävyyteen. Kävelysillasta vastaava Työyhteenliittymä Kruunusillat tarkistaa sillan viikoittain hankkeen turvallisuuskierroksen yhteydessä.

 • Huhtikuu 2022Korkeasaaren lähivesillä vauhdikkaasti talven aikana edenneet Kruunusiltojen rakennustyöt hiljentyvät kolmeksi kuukaudeksi ympäristöluvassa määritellyksi lintujen pesimäajaksi.
  Lue lisää

 • Helmikuu 2022Kun seuraavan kerran saavut Korkeasaareen Mustikkamaan kautta, pääset kokemaan uuden kävelysiltamme, joka otettiin käyttöön tänään!
  Lue lisää

 • Tammikuu 2022 Mustikkamaan ja Korkeasaaren väliselle sillalle on alettu rakentaa kävelysiltaa, joka ylittää Kruunusillat-raitiotietyömaan Korkeasaaressa. Kulkeminen on turvallisempaa, kun kävelijöiden ja työmaaliikenteen reitit eivät risteä. Kävelysillan rakentamisen ajan, arviolta helmikuun lopulle, kävelijät ja autoilijat kulkevat samalla kaistalla, joten liikennettä ohjataan.

 • Marraskuu 2021
  Huolehdimme eläintemme hyvinvoinnista myös meluisien työvaiheiden aikana. Työmaalla tehdään kovaa melua aiheuttavaa ponttiseinän rakennustyötä torstaista 4.11. noin viikon eteenpäin. Töitä tehdään pääasiassa ennen eläintarhan avautumista ja mahdollisimman vähämeluisella laitteella.
  Lue lisää

 • Lokakuu 2021
  Kruunusiltojen rakentamisen valmistelut ovat käynnistyneet Korkeasaaressa lokakuun alussa. Kruunusiltojen työmaa-alue on eläintarhan saapumisalueella. Se ulottuu nykyisen Korkeasaarensillan länsipuolelta rantatien vartta pitkin Palosaareen, jossa toimii Korkeasaaren Villieläinsairaala.
  Lue lisää