Yhteistyökumppanit

emu

Yhteistyökumppanit

Fazer

Fazerin yhteistyö Korkeasaaren eläintarhan kanssa alkoi vuonna 1999 Fazerin Pelastakaa Pantterit -kampanjasta ja jatkuu edelleen. Fazer tukee Korkeasaaren eläintarhan luonnonsuojelu- ja ympäristökasvatustyötä tekemällä vuotuisen lahjoituksen eläintarhan ja Korkeasaaren ystävät ry:n yhteiselle AMUR-hankkeelle. Hankkeessa kerätään varoja Venäjän ja Kiinan rajaseuduilla elävien amurinleopardin ja amurintiikerin suojeluun luonnossa. Kansainvälisesti yhteinen tavoite eläintarhoissa tehtävälle suojelutyölle on eläinkantojen palauttaminen takaisin luontoon.Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on Fazerille tärkeää ja Venäjä on yksi Fazerin kotimaista. Fazerin perustaja Karl Fazer oli suuri luonnonystävä ja erityisesti lintujen tuntija, joka mm. perusti linnuston suoja-alueita Ahvenanmaan saaristoon ja Viipurin läänissä olleen maatilansa maille.

Korkeasaaren ystävät ry

Korkeasaaren ystävät ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka tukee Korkeasaaren eläintarhan toimintaa harvinaisten ja uhanalaisten eläinten suojelussa sekä luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvässä valistustyössä. Kaupungin virastona Korkeasaaren eläintarha ei voi järjestää varainkeruuta joten Korkeasaaren ystävät ry. toimii varainkeruuhankkeiden mahdollistajana. Tämä on erittäin tärkeää koska Korkeasaaren eläintarhan yksi päätehtävistä on osallistua luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Suojelutyötä tehdään sekä Korkeasaaressa että lajien luonnollisilla elinalueilla.

Uhanalaisten eläinten kantoja ylläpitämällä, kertomalla luonnonsuojelun merkityksestä ja myös palauttamalla luontoon tarhassa syntyneitä eläimiä eläintarha toteuttaa tätä tehtävää. Korkeasaaren ja Korkeasaaren ystävät ry:n AMUR-hanke kertoo uhanalaisen amurintiikerin ja -leopardin suojelusta ja kerää varoja kissapetojen pelastamiseksi. Muita ajankohtaisia hankkeita ovat Korkeasaaren Villieläinsairaalan tukeminen, varojen kerääminen berberiapinoiden suojeluun Barbary Macaque Awareness & Conservation (BMAC) -kansalaisjärjestölle sekä Snow Leopard Trustin lumileopardin suojeluhanke.

Tue toimintaa