Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Fazer

Fazerin yhteistyö Korkeasaaren eläintarhan kanssa alkoi vuonna 1999 Fazerin Pelastakaa Pantterit -kampanjasta ja jatkuu edelleen. Fazer tukee Korkeasaaren eläintarhan luonnonsuojelu- ja ympäristökasvatustyötä tekemällä vuotuisen lahjoituksen eläintarhan ja Korkeasaaren ystävät ry:n yhteiselle AMUR-hankkeelle. Hankkeessa kerätään varoja Venäjän ja Kiinan rajaseuduilla elävien amurinleopardin ja amurintiikerin suojeluun luonnossa. Kansainvälisesti yhteinen tavoite eläintarhoissa tehtävälle suojelutyölle on eläinkantojen palauttaminen takaisin luontoon. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on Fazerille tärkeää ja Venäjä on yksi Fazerin kotimaista. Fazerin perustaja Karl Fazer oli suuri luonnonystävä ja erityisesti lintujen tuntija, joka mm. perusti linnuston suoja-alueita Ahvenanmaan saaristoon ja Viipurin läänissä olleen maatilansa maille.

GLO Hotels

GLO Hotels on tukenut Korkeasaaren Villieläinsairaalan toimintaa vuodesta 2018 ohjaamalla sille 10 % hotelleissa myytävien GLO-ilvesten ja valikoitujen á la carte -annosten myyntituotoista. Lisäksi hotellin kanta-asiakkaat voivat tehdä Local Experience -lahjoituksen Villieläinsairaalan hyväksi. Villieläinsairaalaa tukemalla GLO Hotels auttaa suomalaisia luonnonvaraisia eläinpotilaita, joita villieläinsairaalassa hoidetaan vuodessa noin tuhat. GLO-hotellit ovat sitoutuneet vihreisiin arvoihin muun muassa tehostamalla veden- ja energiankäyttöä sekä vähentämällä jätettä.

Korkeasaaren ystävät ry

Korkeasaaren ystävät ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka tukee Korkeasaaren eläintarhan toimintaa harvinaisten ja uhanalaisten eläinten suojelussa sekä luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvässä valistustyössä. Kaupungin virastona Korkeasaaren eläintarha ei voinut järjestää varainkeruuta, joten Korkeasaaren ystävät ry. perustettiin toimimaan varainkeruuhankkeiden mahdollistajana. Nykyisin Korkeasaari ei ole enää kaupungin virasto, mutta Korkeasaaren Ystävät ry jatkaa yhä varainkeruuta eläintarhan suojeluhankkeiden tukemiseksi. Korkeasaaren eläintarhan yksi päätehtävistä on osallistua luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ja suojelutyötä tehdään sekä Korkeasaaressa että lajien luonnollisilla elinalueilla.

Suojelujärjestöt ja -yhdistykset

Korkeasaaren eläintarha kuuluu Kansainväliseen luonnonsuojeluliittoon (IUCN) ja on yksi sen Suomen komitean jäsenistä.
Eläintarhassa tapahtuvan lajiensuojelutyön ja valistuksen lisäksi Korkeasaari osallistuu eri puolilla maailmaa tapahtuvaan luonnonsuojelutyöhön. Suurin osa Korkeasaaren työstä on ollut taloudellista tukemista. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa WildCats Conservation Alliance, Barbary Macaque Awareness & Conservation, Snow Leopard Trust, Pallas’s Cat International Conservation Alliance, Red Panda Network, Vulture Conservation Foundation sekä Suomen luonnonsuojeluliitto.

Korkeasaari on Euroopan eläintarha- ja akvaarioyhdistyksen (EAZA) sekä Maailman eläintarha- ja akvaarioyhdistyksen (WAZA) jäsen. Lisäksi Korkeasaari kuuluu Ruotsin eläintarhaliittoon (SDF). Suomessakin on oma eläintarhayhdistyksensä, jonka toiminnassa Korkeasaari on myös mukana, mutta se ei ole virallinen kansallinen eläintarhajärjestö.

Korkeasaari osallistuu Maailman eläintarhaopettajien (IZE) ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton (LYKE) toimintaan. Korkeasaaren Luontokoulu Arkki on ympäristökasvatustoimijoiden yhteistyötä pääkaupunkiseudulla edistävän Pääsky-verkoston jäsen.

Muut yhteistyökumppanit

Korkeasaari on SPOT Sponsorointi & Tapahtumat ry:n, Marketing Finland ry:n sekä Helsingin seudun kauppakamarin jäsen. Korkeasaari kuuluu Helsingin kaupungin matkailua kehittäviin Helsingintekijät- ja Merellinen Helsinki -verkostoihin.

Korkeasaaren eläintarhan ravintolapalveluista vastaa Marcante Oy ja siivous- ja turvapalvelutoiminnasta Palmia. Vesireittiliikenteestä vastaa Suomen Saaristokuljetus Oy.