Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Fazer

Fazerin yhteistyö Korkeasaaren eläintarhan kanssa alkoi vuonna 1999 Fazerin Pelastakaa Pantterit -kampanjasta ja jatkuu edelleen. Fazer tukee Korkeasaaren eläintarhan luonnonsuojelu- ja ympäristökasvatustyötä tekemällä vuotuisen lahjoituksen eläintarhan ja Korkeasaaren ystävät ry:n yhteiselle AMUR-hankkeelle. Hankkeessa kerätään varoja Venäjän ja Kiinan rajaseuduilla elävien amurinleopardin ja amurintiikerin suojeluun luonnossa. Kansainvälisesti yhteinen tavoite eläintarhoissa tehtävälle suojelutyölle on eläinkantojen palauttaminen takaisin luontoon. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on Fazerille tärkeää ja Venäjä on yksi Fazerin kotimaista. Fazerin perustaja Karl Fazer oli suuri luonnonystävä ja erityisesti lintujen tuntija, joka mm. perusti linnuston suoja-alueita Ahvenanmaan saaristoon ja Viipurin läänissä olleen maatilansa maille.

GLO Hotels

GLO Hotels on tukenut Korkeasaaren Villieläinsairaalan toimintaa vuodesta 2018 ohjaamalla sille 10 % hotelleissa myytävien GLO-ilvesten myyntituotoista sekä valikoitujen á la carte -annoksien tuotoista.

Korkeasaaren ystävät ry

Korkeasaaren ystävät ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka tukee Korkeasaaren eläintarhan toimintaa harvinaisten ja uhanalaisten eläinten suojelussa sekä luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvässä valistustyössä. Kaupungin virastona Korkeasaaren eläintarha ei voinut järjestää varainkeruuta, joten Korkeasaaren ystävät ry. perustettiin toimimaan varainkeruuhankkeiden mahdollistajana. Nykyisin Korkeasaari ei ole enää kaupungin virasto, mutta Korkeasaaren Ystävät ry jatkaa yhä varainkeruuta eläintarhan suojeluhankkeiden tukemiseksi. Korkeasaaren eläintarhan yksi päätehtävistä on osallistua luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ja suojelutyötä tehdään sekä Korkeasaaressa että lajien luonnollisilla elinalueilla.

Muut yhteistyökumppanit

Korkeasaaren eläintarhan ravintolapalveluista vastaa Marcante Oy ja siivous- ja turvapalvelutoiminnasta Palmia. Vesireittiliikenteestä vastaa Suomen Saaristokuljetus Oy.