Villikamelien suojelu

Lumipeitteinen kameli

Villikamelien suojelu

Villikameleita elää vain pienellä alueella Gobin autiomaassa Kiinassa ja Mongoliassa, yhteensä alle tuhat yksilöä. Ne ovat äärimmäisen uhanalaisia. Aikanaan villikamelien otaksuttiin hävinneen kokonaan, kunnes muutama kamelilauma kohdattiin 1800-luvun lopulla. Elinympäristöjen tuhoutuminen on iso uhka niille – luvaton kaivostoiminta ja öljynpumppaus pienentävät kamelien elinalaa, ja laittomasti rakennetut tiet tuhoavat niiden vuosisatoja vanhoja kulkureittejä autiomaan ruoka- ja juomapaikkojen välillä. Myös laiton metsästys vähentää villikamelien määrää.

Villikameleita ei ole tutkittu juuri lainkaan, ja vasta vuonna 2008 villikameli todistettiin Wienin yliopiston toteuttamalla geneettisellä tutkimuksella tieteellisesti eri lajiksi kesykamelin kanssa. Tätä ennen länsimainen käsitys oli, että Gobin kamelit olivat aikanaan silkkitieltä karanneita ja sittemmin villiintyneitä kesykameleita. Mongolian kielessä lajeille on kuitenkin aina ollut omat sanansa: kesykameli on “temee” ja villikameli “khavtgai”. Nykykäsityksen mukaan kesy- ja villikamelin eriytyminen omiksi lajeikseen on tapahtunut mahdollisesti jopa 700 000 vuotta sitten. Kaikki eläintarhoissa asuvat kamelit ovat kesyalkuperää. Vaikka lajit ovat varsin samannäköisiä, on niissä myös eroja: villikamelien turkki on ohuempi ja kyttyrät pienempiä kuin kesykameleilla.

LAHJOITA SUOJELUUN! PERUSTA OMA KERÄYS!

Korkeasaaressa kamelien suojeluun kerätyt varat lahjoitetaan lyhentämättömänä Wild Camel Protection Foundation (WCPF) -järjestölle, joka suojelee villikameleita niiden elinalueilla. Ensimmäisen keräysvuotemme 2021 tavoitteena oli saada kasaan 4 000 euroa, joka tarvittiin paikallisen ympäristökasvatuksen edistämiseen eli lapsille suunnatun kamelioppimateriaalin tuotantoon. Ympäristökasvatus luo kestävää pohjaa koko villikamelien suojelun tulevaisuudelle. Ympäristökasvatuksen lisäksi WCPF ylläpitää villikamelien lisääntymiskeskusta Mongoliassa, palauttaa siellä syntyneitä kameleita luontoon, tekee lajin kannanarvioita kameratekniikkaa hyödyntäen, ja ennallistaa eläinten käyttämiä juomapaikkoja sekä alueen kasvustoa.

Hankkeen uutisia

Tammikuu 2024: Korkeasaaren eläintarhan säätiö lahjoitti vuonna 2023 villikamelien suojeluun kerätyt 5 000 euroa Wild Camel Protection Foundation -järjestölle.

Tammikuu 2023: Korkeasaaren eläintarhan säätiö lahjoitti vuonna 2022 villikamelien suojeluun kerätyt 5 500 euroa Wild Camel Protection Foundation -järjestölle. Varat käytetään uuden kaivon rakentamiseksi kamelien lisäännytyskeskukseen.

Lokakuu 2022: Suojelua voi nyt tukea myös perustamalla oman suojelukeräyksen Korkeasaaren uudella keräysalustalla! Tuttuun tapaan kaikki kerätyt varat menevät lyhentämättömänä suojeluun, hallinnolliset kulut maksetaan Korkeasaaren toimintamenoista.

Maaliskuu 2022: Korkeasaaren eläintarhan säätiö lahjoitti vuonna 2021 villikamelien suojeluun kerätyt 4 000 euroa Wild Camel Protection Foundation -järjestölle paikallisen ympäristökasvatuksen edistämiseen eli lapsille suunnatun oppimateriaalin tuotantoon.

Kesäkuu 2021: Korkeasaaren eläintarha käynnisti keräyksen luonnonvaraisten villikamelien suojelemiseksi. Korkeasaaressa on asunut kesykameleita vuodesta 1900 alkaen.