Avoinna tänään 10–18

Vastuu ympäristöstä

Korkeasaaren tehtävä on uhanalaisten lajien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Tällä hetkellä luonnonvarojen kestämätön käyttö ja ilmaston muutos heikentävät lajiston elinmahdollisuuksia ja ekosysteemien toimintaa kiihtyvällä nopeudella. Eläimiin kohdistuvan suojelutyön ohella Korkeasaari haluaa olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta: tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tärkeimpiä tavoitteitamme ovat energiatehokkuuden parantaminen, päästötön liikkuminen sekä mahdollisimman hiilivapaat hankinnat.

Hiilineutraali organisaatio sitoo yhtä paljon päästöjä kuin sen toiminnasta syntyy. Vuonna 2015 toimintamme hiilijalanjälki oli noin 1 850 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Matkalla kohti hiilineutraalia Korkeasaarta pyrimme kaikin tavoin pienentämään hiilijalanjälkeämme ja edistämään kestävän kehityksen tavoitteita.
Sustainable Travel Finland
Korkeasaarelle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Lisäksi Korkeasaarelle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, jonka eläintarha sai ensimmäisen kerran jo vuonna 2016. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain ja tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteemme on kirjattu myös Sitoumus2050-sivulle, joka on osa Valtioneuvoston kanslian ylläpitämää Kestävän kehityksen Yhteiskuntasitoumusta. Keväällä 2021 Korkeasaari hyväksyttiin ensimmäisenä matkailukohteena ostavastuullisesti.fi-sivustolle, jolle on koottu kuratoitu valikoima vastuullisia tuotteita ja palveluita sekä vinkkejä kestävämpään elämäntapaan. Korkeasaaren eläintarha on Helsingin Ilmastokumppani ja Urban Climate Leaders in Tourism -yhteistyöverkoston jäsen.

Aurinkopaneelit kaupan katolla.

Energiatehokkuus

Käytämme vihreää sähköä, joka perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Valaistuksessa on siirrytty energiatehokkaisiin LED-valoihin. Ulkovalaistus toimii hämäräkytkimillä, ja sisätiloissa on käytössä liiketunnistimet. Korkeasaareen on asennettu energiaa tuottavat aurinkopaneelit kaupan ja hallintorakennuksen katoille. Vesihanojen virtaamia on rajoitettu.

Korkeasaaren lämmöntarve on noin 4 000 MWh vuodessa, mikä vastaa seitsemän helsinkiläisen kerrostaloyhtiön lämmöntarvetta. Korkeasaaren eläintarha siirtyi vuoden 2019 kesällä Helenin Kiertolämpöön, joka on hukkalämmöstä kierrätetty, täysin päästötön lämmöntuotannon muoto. Korkeasaaren lämmityksestä aiheutuvat 617 tonnin vuotuiset hiilidioksidipäästöt putosivat sen ansiosta nollaan. Eläintilojen lämmitys on säädetty automatiikalla, ja lämmitystarve säädetään kunkin eläinlajin tarpeen mukaan.

Eläintarhassa eniten lämpöä vaativat Africasia, Amazonia ja Hämärätalo. Alueen lämpimin tila on kuitenkin hyönteiskasvatushuone, jossa kasvatetaan eläimille elävää hyönteisravintoa. Alhaisimmassa lämpötilassa viihtyvät lajit viettävät aikaansa ympäri vuoden ulkona, eikä niillä ole lämmitettyä sisätilaa. Korkeasaaren isot ulkotarhoissa asuvat lajit on valittu niin, että ne viihtyvät Suomen ilmastossa ulkona myös talvella.

Jätteiden lajittelu ja vastuulliset hankinnat

Harkituilla ostoilla voidaan vähentää jätemääriä. Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti Korkeasaari kehittää olemassa olevia hankintakriteerejään ja ottaa käyttöön uusia kriteerejä, jotka huomioivat hankintojen elinkaaren, kiertotalouden ja ilmastonäkökulman paremmin. Karhulinnan sekä Amazonia-talon evästiloista löytyy jätteidenlajittelupisteet, joiden käyttöön vierailijoita kannustetaan. Myös henkilökunnan tiloissa lajitellaan jätteet.

Eläinten ruoan ilmastokuormitusta ei ole helppo vähentää, koska ruokavaliot ovat tarkkaan rajattuja. Kuitenkin satokauden tuotteita, lähempänä tuotettuja vaihtoehtoja ja hävikkiruokaa käyttämällä kuormitusta voidaan pyrkiä vähentämään. Tarjottu kala on kestävästi kalastettua ja pyrimme luopumaan soijan ja sertifioimattoman palmuöljyn käytöstä. Rehujen hiilijalanjälki myös kompensoidaan. Korkeasaaren henkilökunnan kokouksissa yleislinjauksena on, että tarjoilut tilataan vegaanisena.

Liikkuminen

Korkeasaaren henkilökunta liikkuu saaressa sähköpotkulaudoilla sekä osittain sähköautoilla. Dieselkoneet toimivat täysin uusiutuvalla Neste MY -dieselillä, jonka lisäksi käytössä on myös biokaasulla kulkeva henkilöauto. Korkeasaari kannustaa työntekijöitään välttämään yksityisautoilua työmatkoilla tukemalla julkisten liikennevälineiden sekä polkupyörän käyttöä: työmatkaseteleiden lisäksi Korkeasaari tarjoaa työntekijöilleen kesällä kaupunkipyöräedun. Myös etätyömahdollisuuksia kehitetään.

Lentojen määrää työmatkoilla pyritään vähentämään, ja Korkeasaari kompensoi työtehtävissä tehtyjen ja eläinten kuljetuksista aiheutuneiden lentomatkojen hiilipäästöt. Teemme tämän rahoittamalla hiilensidontaa kotimaassa: puiden istuttaminen ja elinympäristöjen ennallistaminen tuo hyötyjä myös luonnon monimuotoisuudelle.

Korkeasaaren vierailijoiden kulkemista ei ole sisällytetty hiilijalanjälkilaskelmiin. Vierailijoita kannustetaan saapumaan paikalle julkisia kulkuneuvoja hyödyntäen sekä polkupyörällä. Ympäristöystävällisyys on huomioitu Korkeasaaren vesiliikenteen kilpailutuksessa: Korkeasaaren vesiliikenteestä vastaavalle JT-Linelle on myönnetty Sustainable Travel Finland –merkki, ja myös vesibusseissa käytetään uusiutuvaa Neste MY -dieseliä.

Uusia kuvia

Uusia videoita