Madagaskarin makien suojelu

mustamaki

Madagaskarin makien suojelu

Madagaskarin luonto on ainutlaatuinen. Saarella elää 5 % maailman tunnetuista eliölajeista, eikä suurinta osaa lajeista, kuten äärimmäisen uhanalaisia makeja, tavata missään muualla. Korkeasaari osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton hankkeeseen Madagaskarin metsäluonnon suojelemiseksi. Hanke jatkaa Korkeasaaren ja SLL:n vuonna 2016 alkanutta Madagaskar-yhteistyötä.

Tontolo maitso -hanke toteutetaan Torotorofotsyn suojelualueella itäisellä Madagaskarilla 2021-2024. Monia alueen kosteikoista on muutettu riisiviljelmiksi ja metsiä uhkaa polttopuun ja puuhiilen hankinta asukkaiden energianlähteeksi. Hanke edistää metsien suojelua tukemalla yhteisöiden kestävää kehitystä ja osallistamalla paikallisia. Tavoitteena on puuston lisääminen maatalousmailla, polttopuuta säästävien hellojen käyttöönotto, ekologisesti kestäviin maatalousmenetelmiin siirtyminen, viljelijäyhdistysten perustaminen ja ympäristötietouden lisääminen.

Torotorofotsyn metsissä elää äärimmäisen uhanalaisia makeja. Hankkeessa kerätään säännöllisesti tietoa varien (Varecia variegata) ja leveäkuonokobombalien (Prolemur simus) populaatioista, sillä sitä tarvitaan lajien suojelun perustaksi. Korkeasaari on apuna makipopulaatioiden kartoittamisessa.

Korkeasaaren omaan lajistoon kuuluu mustamaki (Eulemur macaco), joita elää Madagaskarin luoteisosissa. Seuraa livekamerasta, mitä mustamakit ja agutit touhuavat sekä katso alta ohjeet, miten voit osallistua uhanalaisten Madagaskarin makien sekä niiden elinympäristön suojeluun. Ohjaamme kerätyt varat kokonaisuudessaan SLL:n Tontolo maitso -hankkeelle.

Tue suojelua sinulle sopivalla tavalla!

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n keräyslupanumero on RA/2020/1648 ja sen on myöntänyt Poliisihallitus. Keräyslupa on toistaiseksi voimassa 23.12.2020 alkaen koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään Korkeasaaren eläintarhan säätiön sääntöjä ja periaatteita noudattaen luonnon monimuotoisuuden suojeluun, uhanalaisten eläinlajien ja näiden elinympäristöjen suojeluun, suojelua edistävään tutkimustyöhön sekä suojelukasvatuksen edistämiseen Suomessa ja ulkomailla. Varoja käytetään luonnossa suojelutyötä toteuttavien kansalaisjärjestöjen toiminta-alueilla sekä eläintarhojen kattojärjestön EAZA:n järjestämien suojelukampanjoiden mukaisessa yhteistyössä.


Hankkeen uutisia

2021: Suomen luonnonsuojeluliiton nelivuotinen Tontolo maitso -hanke alkaa Madagaskarilla. Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr ja Korkeasaaren ystävät ry. osallistuvat hankkeeseen keräämällä varoja, vahvistamalla hankkeen viestintää ja auttamalla Torotorofotsyn makipopulaation kartoituksessa.