Madagaskarin makien suojelu

mustamaki

Madagaskarin makien suojelu

Madagaskarin luonto on ainutlaatuinen. Saarella elää 5 % maailman tunnetuista eliölajeista, eikä suurinta osaa lajeista, kuten äärimmäisen uhanalaisia makeja, tavata missään muualla.

Torotorofotsyn metsissä elää äärimmäisen uhanalaisia makeja. Hankkeessa kerätään säännöllisesti tietoa varien (Varecia variegata) ja leveäkuonokobombalien (Prolemur simus) populaatioista, sillä sitä tarvitaan lajien suojelun perustaksi. Korkeasaari on apuna makipopulaatioiden kartoittamisessa.

Korkeasaaren omaan lajistoon kuuluu mustamaki (Eulemur macaco), joita elää Madagaskarin luoteisosissa. Laji luokitellaan vaarantuneeksi ja elinympäristön tuhoutumisen lisäksi metsästys lihan, turkin ja viljelyksille aiheutuvien tuhojen vuoksi sekä etenkin Nosy Bénin saarella tapahtuva pyydystäminen lemmikkimarkkinoille varjostavat lajin tulevaisuutta. Euroopassa laji kuuluu eläintarhojen yhteiseen suojeluohjelmaan.

Osallistu suojeluun

Korkeasaari osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton hankkeeseen Madagaskarin metsäluonnon suojelemiseksi. Hanke jatkaa Korkeasaaren ja SLL:n vuonna 2016 alkanutta Madagaskar-yhteistyötä. Tontolo maitso -hanke toteutetaan Torotorofotsyn suojelualueella itäisellä Madagaskarilla 2021-2024. Monia alueen kosteikoista on muutettu riisiviljelmiksi ja metsiä uhkaa polttopuun ja puuhiilen hankinta asukkaiden energianlähteeksi. Hanke edistää metsien suojelua tukemalla yhteisöiden kestävää kehitystä ja osallistamalla paikallisia. Tavoitteena on puuston lisääminen maatalousmailla, polttopuuta säästävien hellojen käyttöönotto, ekologisesti kestäviin maatalousmenetelmiin siirtyminen, viljelijäyhdistysten perustaminen ja ympäristötietouden lisääminen. Sinäkin voit tukea tätä työtä lahjoittamalla!

LAHJOITA!

Hankkeen uutisia

2021: Suomen luonnonsuojeluliiton nelivuotinen Tontolo maitso -hanke alkaa Madagaskarilla. Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr ja Korkeasaaren ystävät ry. osallistuvat hankkeeseen keräämällä varoja, vahvistamalla hankkeen viestintää ja auttamalla Torotorofotsyn makipopulaation kartoituksessa.