Organisaatio


Korkeasaaren eläintarha (Zoo) toimii Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen alaisena. Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr aloittaa toimintansa 1.1.2018. Säätiönä Korkeasaari on hallinnollisesti aiempaa itsenäisempi, vaikka pysyykin osana Helsingin kaupunkikonsernia. Eläintarhaa johtaa eläintarhan johtaja Sanna Hellström. Eläintarha jakaantuu neljään toimintayksikköön, joiden esimiehet vastaavat kukin omasta erityisalastaan.

Johtaja

Sanna Hellström
Korkeasaaren eläintarhan johtaja
sanna.hellstrom (a) hel.fi | (09) 310 78400

Hallintoyksikkö

Johanna Holkeri-Kauppila
hallintopäällikkö
johanna.holkeri-kauppila (a) hel.fi | (09) 310 70936

Hallintoyksikön toimintaa johtaa hallintopäällikkö, jonka lisäksi hallinnossa työskentelevät suunnittelija, taloussuunnittelija, HR-suunnittelija, ATK-asiantuntija, turvallisuusasiantuntija, eläintarhan lehtori ja intendentti. Myös eläintarhan johtaja työskentelee hallintoyksikössä.

Eläintenhoitoyksikkö

Nina Trontti
eläintenhoitoyksikön päällikkö
nina.trontti (a) hel.fi | (09) 310 37880

Eläintenhoitoyksikön vastaa eläintarhan lajistosta, sen ylläpidosta, kehittämisestä ja hyvinvoinnista sekä osallistuu luonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä koti- että ulkomailla. Työtä uhanalaisten lajien hyväksi tehdään Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestön (EAZA) ja maailman eläintarha- ja akvaariojärjestön (WAZA) jäsenenä ja yhteistyössä erilaisten luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

Korkeasaaressa pidetään kansainvälistä kantakirjaa uhanalaisesta kierteissarvivuohesta. Sen lisäksi Korkeasaari koordinoi rantalintujen eurooppalaisen lajikomitean työtä. Luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten vastaanotto ja hoito kuuluu myös eläintenhoitoyksikön tehtäviin. johtaa eläintenhoitoyksikön päällikkö. Eläintenhoidossa työskentelee lisäksi 2 kuraattoria, eläinlääkäri ja 32 eläintenhoitajaa.

Markkinointi- ja asiakaspalveluyksikkö

Susanna Silvonen
markkinointipäällikkö
susanna.silvonen (a) hel.fi | (09) 310 37875

Markkinointi- ja asiakaspalveluyksikkö huolehtii eläintarhan asiakaspalvelusta, ohjelmatuotannosta, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä sekä eläintarha- ja luontotietouden viestinnästä asiakkaille ja tiedotusvälineille. Ympäristökasvatustyö on yksikön avaintehtäviä. Luontokoulu Arkki järjestää koululaisille ohjelmaa uhanalaisuusteemoista ja luonnonsuojelun merkityksestä. Yksikössä tuotetaan käytännössä kaikki informaatio ja materiaali, minkä asiakas eläintarhasta näkee. Tähän kuuluvat mm. eläintarhan kyltitykset, opasteet ja painotuotteet, korkeasaari.fi-verkkopalvelu, sosiaalinen media ja videotuotanto sekä kävijäkokemuksen, myynnin, palvelutuotannon ja informaatiojärjestelmien kehittäminen.

Yksikköä johtaa markkinointipäällikkö, jonka lisäksi yksikössä työskentelevät markkinointisuunnittelija, kaksi ympäristökasvattajaa, tiedottaja, verkkosuunnittelija, graafinen suunnittelija, näyttelymestarin töitä tekevä aluehuoltomies, myymälänhoitaja sekä kuusi valvoja-lipunmyyjää. Lisäksi yksikössä on kausi- ja freelance-oppaita, kaupan kausimyyjiä ja freelancereita markkinointiviestinnän ja tapahtumatuotannon projekteissa. Yksikkö tarjoaa myös työharjoittelumahdollisuuksia mm. markkinoinnin, median ja graafisen alan opiskelijoille. Lue lisää…

Ympäristö- ja kiinteistöyksikkö

Hanna Kurki
yksikön päällikkö
hanna.kurki (a) hel.fi | (09) 310 37899

Ympäristö- ja kiinteistöyksikkö vastaa eläintarhan ympäristön rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä eläintarhatoiminnan piiriin kuuluvien kiinteistöjen, rakenteiden ja laitteiden kunnossapidosta.

Yksikkö pitää huolta puistoalueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, viherkasveista, kasvihuoneista sekä eläintilojen sisustuksesta kasvillisuuden osalta. Yksikön vastuulla on eläintarhan hallinnassa olevien kiinteistöjen tekniseen isännöintiin liittyvät tehtävät, eläintarhan alueella tapahtuva peruskorjaustoiminta, eläintilojen sisustus- ja virikerakentaminen, pienet uudisrakennushankkeet ja osaurakointi hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Lisäksi yksikkö huolehtii alueiden kunnossapidosta, siivouksesta, jätteiden käsittelystä sekä osaltaan eläintarhan kuljetuspalveluista. Lisäksi yksikkö tuottaa ja tallentaa kasvillisuutta koskevaa informaatiota ja osallistuu omalta osaltaan eläintarhan suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Ympäristö- ja kiinteistöyksikössä työskentelee päällikön lisäksi kiinteistöinsinööri, neljä kiinteistönhoitajaa, neljä puutarhuria ja kaksi aluehuoltomiestä. Kesäisin yksikössä työskentelee kausityöntekijöitä.

Uusia kuvia

Uusia videoita