Organisaatio

korkeasaari kuosi

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Korkeasaaren eläintarhan säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei tavoittele taloudellista voittoa. Säätiö aloitti toimintansa 1.1.2018 ja se on osa Helsingin kaupunkikonsernia. Säätiön päättävänä elimenä toimii hallitus, jonka jäsenet ja puheenjohtajan nimittää Helsingin kaupunginhallitus aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen puheenjohtaja kaudella 2020-2021 on Kirsti Laine-Hendolin ja muut jäsenet ovat Pekka Laitinen (vpj), Taru Anttonen, Sini Korpinen ja Tapio Mustonen.

Korkeasaaren eläintarhassa on noin 80 vakituista työntekijää, jotka edustavat yli 30 ammattinimikettä. Eläintarhaa johtaa toimitusjohtaja. Kesällä henkilökunnan määrä lähes tuplaantuu kausityöntekijöiden myötä. Työelämäämme tutustuu vuosittain myös iso joukko työssäoppijoita ja TET-harjoittelijoita. Tiedon avoimista työpaikoista ja harjoittelumahdollisuuksista löydät rekrytointisivulta.

Hallinto

Sanna Hellström
toimitusjohtaja
sanna.hellstrom (a) korkeasaari.fi | puh. 050 060 9549

Risto Aakko
talous- ja hallintopäällikkö
risto.aakko (a) korkeasaari.fi | puh. 040 720 4825

Eläintarhaa johtaa toimitusjohtaja Sanna Hellström. Hallinto vastaa eläintarhan hallintoon, talouteen, tietotekniikkaan, sekä henkilöstöön ja rekrytointiin liittyvistä asioista. Hallinto järjestää sisäisiä koulutuksia ja vastaa henkilökuntaeduista, jotka kannustavat Korkeasaaren työntekijöitä liikkumiseen ja kulttuuritarjonnan pariin. Korkeasaaressa seurataan hallinnon toimesta myös työssä viihtymistä, sen mielekkyyttä ja tasa-arvon toteutumista säännöllisesti. Lisäksi hallinto kehittää työturvallisuuteen liittyviä menettelytapoja.

Hallinnossa työskentelee talous- ja hallintopäällikkö, turvallisuuspäällikkö, taloussuunnittelija, HR-asiantuntija, HR-assistentti, IT-suunnittelija sekä IT-tukihenkilö.

Eläintenhoito ja suojelu

Nina Trontti
eläintenhoidon ja suojelun johtaja
nina.trontti (a) korkeasaari.fi | puh. 050 511 8118

Ville Vepsäläinen
Kuraattori
ville.vepsalainen (a) korkeasaari.fi

Ulla Tuomainen
Kuraattori
ulla.tuomainen (a) korkeasaari.fi
Hanna-Maija Lahtinen
Kuraattori – vanhempainvapaalla
hannamaija.lahtinen (a) korkeasaari.fi

Eläintenhoito ja suojelu vastaa eläintarhan lajistosta, sen ylläpidosta, kehittämisestä ja hyvinvoinnista sekä osallistuu luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Toimintaan kuuluu myös eläinten hyvinvointia ja lajiensuojelua edistävää tutkimusta. Työtä uhanalaisten lajien hyväksi tehdään sekä Euroopan että maailman eläintarha- ja akvaariojärjestöjen (EAZA & WAZA) jäsenenä, ja yhteistyössä erilaisten luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Korkeasaaressa pidetään kansainvälistä kantakirjaa uhanalaisesta markhorista, metsäpeurasta sekä tunturipöllöstä. Luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten vastaanotto ja hoito Villieläinsairaalassa kuuluu myös eläintenhoidon tehtäviin.

Eläintenhoidon ja suojelun tehtävissä työskentelee johtajan lisäksi kaksi kuraattoria, tutkimuskoordinaattori, eläinlääkäri, eläinlääkärin avustaja ja yli 30 eläintenhoitajaa. Eläintenhoidon tehtävissä on myös määräaikaisia kausityöntekijöitä sekä työharjoittelijoita.

Markkinointi ja asiakaspalvelu

Susanna Silvonen
markkinointijohtaja
susanna.silvonen (a) korkeasaari.fi | puh. 050 435 9539

Mediamyynnin yhteydenotot
markkinointi (a) korkeasaari.fi
Kuvausluvat tiedottajalta
mari.lehmonen (a) korkeasaari.fi

Markkinointi ja asiakaspalvelu huolehtii eläintarhan asiakaspalvelusta, ohjelmatuotannosta, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä sekä eläintarha- ja luontotietouden viestinnästä asiakkaille ja tiedotusvälineille. Luontokoulu Arkki järjestää koululaisille ohjelmaa uhanalaisuusteemoista ja luonnonsuojelun merkityksestä. Korkeasaaren myymälä on Suomen villein kauppa. Markkinoinnissa laaditaan kaikki informaatio ja materiaali, jotka asiakas eläintarhasta näkee. Tähän kuuluvat mm. eläintarhan kyltitykset, opasteet ja painotuotteet, eläintarhan verkkosivu, sosiaalinen media ja videotuotanto, sekä kävijäkokemuksen, myynnin, palvelutuotannon ja informaatiojärjestelmien kehittäminen.

Markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa työskentelevät markkinointijohtajan lisäksi markkinointisuunnittelija, tiedottaja, graafinen suunnittelija, visuaalinen viestijä, tapahtumasuunnittelija, näyttelymestari, kaksi ympäristökasvattajaa, lehtori, myymäläpäällikkö sekä myyjä ja asiakaspalvelijoita. Määräaikaisina kausityöntekijöinä on asiakaspalvelijoita, myyjiä sekä oppaita, joita työskentelee myös talvikaudella freelancereina.

Kiinteistö ja ympäristö

Hanna Kurki
kiinteistön- ja ympäristönhoidon johtaja
hanna.kurki (a) korkeasaari.fi | puh. 050 378 5501

Kiinteistön- ja ympäristönhoito pitää eläintarhan siistinä ja turvallisena niin asiakkaille, työntekijöille kuin eläimillekin. Toiminto vastaa eläintarhan ympäristön rakentamisesta ja peruskorjaustoiminnoista, sekä sen kiinteistöjen, puistoalueiden, kasvihuoneiden, rakenteiden ja laitteiden kunnossapidosta. Lisäksi töihin kuuluu eläintilojen sisustus- ja virikerakentamisesta. Toiminto huolehdii myös siisteydestä, jätteiden käsittelystä sekä osaltaan eläintarhan kuljetuspalveluista. Lisäksi tuotetaan ja tallennetaan kasvillisuutta koskevaa informaatiota ja osallistutaan eläintarhan suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Kiinteistö ja ympäristö työllistää johtajan lisäksi kiinteistöhuollon työnjohtajan, kiinteistönhoitajia, puutarhureita sekä aluehuoltajia. Kausityöntekijöinä on puutarha-apulaisia sekä kiinteistönhuollon apulaisia.