Organisaatio

korkeasaari kuosi

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr aloitti toimintansa 1.1.2018. Korkeasaaren säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, eikä tavoittele taloudellista voittoa. Säätiö on osa Helsingin kaupunkikonsernia. Eläintarhaa johtaa toimitusjohtaja Sanna Hellström.

Hallitus toimii säätiön päättävänä elimenä. Hallituksen puheenjohtaja on Kirsti Laine-Hendolin ja muut jäsenet ovat Pekka Laitinen (vpj), Taru Anttonen, Hannele Luukkainen ja Tapio Mustonen. Helsingin kaupunginhallitus nimittää hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Korkeasaaren vuosi 2019 (pdf)

Toimitusjohtaja

Sanna Hellström
toimitusjohtaja
sanna.hellstrom (a) korkeasaari.fi | 050 060 9549

Hallinto

Hallinnossa työskentelevät suunnittelija, taloussuunnittelija, kaksi HR-suunnittelijaa, kaksi ATK-asiantuntijaa sekä turvallisuuspäällikkö.

Eläintenhoito

Nina Trontti
johtaja, eläintenhoito ja suojelu
nina.trontti (a) korkeasaari.fi | 050 511 8118

Eläintenhoito vastaa eläintarhan lajistosta, sen ylläpidosta, kehittämisestä ja hyvinvoinnista sekä osallistuu luonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä koti- että ulkomailla. Työtä uhanalaisten lajien hyväksi tehdään sekä Euroopan että maailman eläintarha- ja akvaariojärjestöjen (EAZA & WAZA) jäsenenä, ja yhteistyössä erilaisten luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

Korkeasaaressa pidetään kansainvälistä kantakirjaa uhanalaisesta markhorista eli kierteissarvivuohesta. Sen lisäksi Korkeasaari koordinoi rantalintujen eurooppalaisen lajikomitean työtä. Luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten vastaanotto ja hoito kuuluu myös eläintenhoidon tehtäviin. Eläintenhoidossa työskentelee johtaja, kaksi kuraattoria, eläinlääkäri, tutkimuskoordinaattori ja yli 30 eläintenhoitajaa.

Markkinointi ja asiakaspalvelu

Susanna Silvonen
markkinointijohtaja
susanna.silvonen (a) korkeasaari.fi | 050 435 9539

Markkinointi ja asiakaspalvelu huolehtii eläintarhan asiakaspalvelusta, ohjelmatuotannosta, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä sekä eläintarha- ja luontotietouden viestinnästä asiakkaille ja tiedotusvälineille. Ympäristökasvatustyö on eläintarhan avaintehtäviä. Luontokoulu Arkki järjestää koululaisille ohjelmaa uhanalaisuusteemoista ja luonnonsuojelun merkityksestä. Täällä laaditaan käytännössä kaikki informaatio ja materiaali, minkä asiakas eläintarhasta näkee. Tähän kuuluvat mm. eläintarhan kyltitykset, opasteet ja painotuotteet, korkeasaari.fi-verkkopalvelu, sosiaalinen media ja videotuotanto sekä kävijäkokemuksen, myynnin, palvelutuotannon ja informaatiojärjestelmien kehittäminen.

Markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa työskentelevät markkinointijohtaja, markkinointisuunnittelija, kaksi ympäristökasvattajaa, tiedottaja, graafinen suunnittelija, visuaalinen viestijä, näyttelymestari, myymälänhoitaja, myyjä-asiakaspalvelija, eläintarhan lehtori sekä kuusi valvoja-lipunmyyjää. Määräaikaisina on kausi- ja freelance-oppaita, kaupan kausimyyjiä ja freelancereita markkinointiviestinnän ja tapahtumatuotannon projekteissa. Työharjoittelumahdollisuuksia tarjotaan mm. markkinoinnin, median ja graafisen alan opiskelijoille.

Kiinteistö ja ympäristö

Hanna Kurki
johtaja, kiinteistö ja ympäristö
hanna.kurki (a) korkeasaari.fi | 050 378 5501

Kiinteistö ja ympäristö vastaa eläintarhan ympäristön rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä eläintarhatoiminnan piiriin kuuluvien kiinteistöjen, rakenteiden ja laitteiden kunnossapidosta.

Huolta pidetään puistoalueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, viherkasveista, kasvihuoneista sekä eläintilojen sisustuksesta kasvillisuuden osalta. He vastaavat eläintarhan hallinnassa olevien kiinteistöjen tekniseen isännöintiin liittyvistä tehtävistä, eläintarhan alueella tapahtuvasta peruskorjaustoiminnasta, eläintilojen sisustus- ja virikerakentamisesta, pienistä uudisrakennushankkeista ja osaurakoinnista hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Lisäksi huolehditaan alueiden kunnossapidosta, siivouksesta, jätteiden käsittelystä sekä osaltaan eläintarhan kuljetuspalveluista. Lisäksi tuotetaan ja tallennetaan kasvillisuutta koskevaa informaatiota ja osallistutaan omalta osaltaan eläintarhan suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Kiinteistö ja ympäristö työllistää johtajan lisäksi kiinteistöinsinöörin, neljä kiinteistönhoitajaa, neljä puutarhuria ja kaksi aluehuoltomiestä.