Organisaatio

korkeasaari kuosi

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr aloitti toimintansa 1.1.2018. Korkeasaaren säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, eikä tavoittele taloudellista voittoa. Säätiö on osa Helsingin kaupunkikonsernia ja sen päättävänä elimenä toimii hallitus. Hallituksen (2020-2021) puheenjohtaja on Kirsti Laine-Hendolin ja muut jäsenet ovat Pekka Laitinen (vpj), Taru Anttonen, Sini Korpinen ja Tapio Mustonen. Helsingin kaupunginhallitus nimittää Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Tiedon avoimista työpaikoista ja harjoittelumahdollisuuksista löydät rekrytointisivulta. Lue myös Korkeasaaren vuosi 2019 (pdf) -julkaisu!

Hallinto

Sanna Hellström
toimitusjohtaja
sanna.hellstrom (a) korkeasaari.fi | 050 060 9549

Risto Aakko
talous- ja hallintopäällikkö
risto.aakko (a) korkeasaari.fi | 040 720 4825

Eläintarhaa johtaa toimitusjohtaja Sanna Hellström. Hallinto vastaa eläintarhan hallintoon, henkilöstöön ja rekrytointiin, talouteen sekä tietotekniikkaan liittyvistä asioista.

Hallinnossa työskentelee talous- ja hallintopäällikkö, turvallisuuspäällikkö, suunnittelija, taloussuunnittelija, kaksi HR-asiantuntijaa, IT-suunnittelija sekä IT-tukihenkilö.

Eläintenhoito

Nina Trontti
johtaja, eläintenhoito ja suojelu
nina.trontti (a) korkeasaari.fi | 050 511 8118

Eläintenhoito vastaa eläintarhan lajistosta, sen ylläpidosta, kehittämisestä ja hyvinvoinnista sekä osallistuu luonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä koti- että ulkomailla. Työtä uhanalaisten lajien hyväksi tehdään sekä Euroopan että maailman eläintarha- ja akvaariojärjestöjen (EAZA & WAZA) jäsenenä, ja yhteistyössä erilaisten luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Korkeasaaressa pidetään kansainvälistä kantakirjaa uhanalaisesta markhorista sekä metsäpeurasta. Luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten vastaanotto ja hoito Villieläinsairaalassa kuuluu myös eläintenhoidon tehtäviin.

Eläintenhoidossa työskentelee johtaja, kaksi kuraattoria, eläinlääkäri, tutkimuskoordinaattori ja yli 30 eläintenhoitajaa. Eläintenhoidon tehtävissä on myös määräaikaisia kausityöntekijöitä sekä työharjoittelijoita.

Markkinointi ja asiakaspalvelu

Susanna Silvonen
markkinointijohtaja
susanna.silvonen (a) korkeasaari.fi | 050 435 9539

Markkinointi ja asiakaspalvelu huolehtii eläintarhan asiakaspalvelusta, ohjelmatuotannosta, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä sekä eläintarha- ja luontotietouden viestinnästä asiakkaille ja tiedotusvälineille. Luontokoulu Arkki järjestää koululaisille ohjelmaa uhanalaisuusteemoista ja luonnonsuojelun merkityksestä. Markkinoinnissa laaditaan kaikki informaatio ja materiaali, jotka asiakas eläintarhasta näkee. Tähän kuuluvat mm. eläintarhan kyltitykset, opasteet ja painotuotteet, eläintarhan verkkosivu, sosiaalinen media ja videotuotanto, sekä kävijäkokemuksen, myynnin, palvelutuotannon ja informaatiojärjestelmien kehittäminen.

Markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa työskentelevät markkinointijohtaja, markkinointisuunnittelija, kaksi ympäristökasvattajaa, tiedottaja, graafinen suunnittelija, visuaalinen viestijä, näyttelymestari, lehtori, myymäläpäällikkö, myyjä-asiakaspalvelija sekä kuusi asiakaspalvelijaa. Määräaikaisina kausityöntekijöinä on oppaita, asiakaspalvelijoita ja myyjiä. Oppaita työskentelee myös freelancereina.

Kiinteistö ja ympäristö

Hanna Kurki
johtaja, kiinteistö ja ympäristö
hanna.kurki (a) korkeasaari.fi | 050 378 5501

Kiinteistö ja ympäristö vastaa eläintarhan ympäristön rakentamisesta sekä eläintarhatoiminnan piiriin kuuluvien kiinteistöjen, puistoalueiden, kasvihuoneiden, rakenteiden ja laitteiden kunnossapidosta. Toiminto vastaa myös eläintarhan hallinnassa olevien kiinteistöjen tekniseen isännöintiin liittyvistä tehtävistä, eläintarhan alueella tapahtuvasta peruskorjaustoiminnasta, eläintilojen sisustus- ja virikerakentamisesta, pienistä uudisrakennushankkeista sekä osaurakoinnista hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Kiinteistö ja ympäristö huolehdii myös siivouksesta, jätteiden käsittelystä sekä osaltaan eläintarhan kuljetuspalveluista. Lisäksi tuotetaan ja tallennetaan kasvillisuutta koskevaa informaatiota ja osallistutaan omalta osaltaan eläintarhan suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Kiinteistö ja ympäristö työllistää johtajan lisäksi kiinteistöinsinöörin, neljä kiinteistönhoitajaa, neljä puutarhuria ja kaksi aluehuoltajaa. Kausityöntekijöinä on puutarha-apulaisia sekä kiinteistönhuollon apulaisia.