Avoinna tänään 10–16

Organisaatio

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr aloitti toimintansa 1.1.2018. Säätiö on osa Helsingin kaupunkikonsernia. Eläintarhaa johtaa toimitusjohtaja Sanna Hellström.

Säätiön alkuvaihetta varten Korkeasaarelle on nimetty väliaikainen hallitus. Hallitus toimii säätiön päättävänä elimenä. Hallituksen puheenjohtaja on Atte Malmström ja muut jäsenet ovat Jenni Rope ja Jarmo Raveala. Keväällä 2018 Korkeasaareen valitaan uusi hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet Helsingin kaupunginhallitus nimittää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimitusjohtaja

Sanna Hellström
toimitusjohtaja
sanna.hellstrom (a) korkeasaari.fi | 050 060 9549

Hallintoyksikkö

Johanna Holkeri-Kauppila
hallintopäällikkö
johanna.holkeri-kauppila (a) korkeasaari.fi | 040 720 4825

Hallintoyksikön toimintaa johtaa hallintopäällikkö, jonka lisäksi hallinnossa työskentelevät suunnittelija, taloussuunnittelija, HR-suunnittelija, ATK-asiantuntija, turvallisuusasiantuntija, eläintarhan lehtori ja intendentti. Myös eläintarhan johtaja työskentelee hallintoyksikössä.

Eläintenhoitoyksikkö

Nina Trontti
eläintenhoitoyksikön päällikkö
nina.trontti (a) korkeasaari.fi | 050 511 8118

Eläintenhoitoyksikön vastaa eläintarhan lajistosta, sen ylläpidosta, kehittämisestä ja hyvinvoinnista sekä osallistuu luonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä koti- että ulkomailla. Työtä uhanalaisten lajien hyväksi tehdään Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestön (EAZA) ja maailman eläintarha- ja akvaariojärjestön (WAZA) jäsenenä ja yhteistyössä erilaisten luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

Korkeasaaressa pidetään kansainvälistä kantakirjaa uhanalaisesta kierteissarvivuohesta. Sen lisäksi Korkeasaari koordinoi rantalintujen eurooppalaisen lajikomitean työtä. Luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten vastaanotto ja hoito kuuluu myös eläintenhoitoyksikön tehtäviin. johtaa eläintenhoitoyksikön päällikkö. Eläintenhoidossa työskentelee lisäksi 2 kuraattoria, eläinlääkäri ja 32 eläintenhoitajaa.

Markkinointi- ja asiakaspalveluyksikkö

Susanna Silvonen
markkinointipäällikkö
susanna.silvonen (a) korkeasaari.fi | 050 435 9539

Markkinointi- ja asiakaspalveluyksikkö huolehtii eläintarhan asiakaspalvelusta, ohjelmatuotannosta, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä sekä eläintarha- ja luontotietouden viestinnästä asiakkaille ja tiedotusvälineille. Ympäristökasvatustyö on yksikön avaintehtäviä. Luontokoulu Arkki järjestää koululaisille ohjelmaa uhanalaisuusteemoista ja luonnonsuojelun merkityksestä. Yksikössä tuotetaan käytännössä kaikki informaatio ja materiaali, minkä asiakas eläintarhasta näkee. Tähän kuuluvat mm. eläintarhan kyltitykset, opasteet ja painotuotteet, korkeasaari.fi-verkkopalvelu, sosiaalinen media ja videotuotanto sekä kävijäkokemuksen, myynnin, palvelutuotannon ja informaatiojärjestelmien kehittäminen.

Yksikköä johtaa markkinointipäällikkö, jonka lisäksi yksikössä työskentelevät markkinointisuunnittelija, kaksi ympäristökasvattajaa, tiedottaja, verkkosuunnittelija, graafinen suunnittelija, näyttelymestarin töitä tekevä aluehuoltomies, myymälänhoitaja sekä kuusi valvoja-lipunmyyjää. Lisäksi yksikössä on kausi- ja freelance-oppaita, kaupan kausimyyjiä ja freelancereita markkinointiviestinnän ja tapahtumatuotannon projekteissa. Yksikkö tarjoaa myös työharjoittelumahdollisuuksia mm. markkinoinnin, median ja graafisen alan opiskelijoille. Lue lisää…

Ympäristö- ja kiinteistöyksikkö

Hanna Kurki
yksikön päällikkö
hanna.kurki (a) korkeasaari.fi | 050 378 5501

Ympäristö- ja kiinteistöyksikkö vastaa eläintarhan ympäristön rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä eläintarhatoiminnan piiriin kuuluvien kiinteistöjen, rakenteiden ja laitteiden kunnossapidosta.

Yksikkö pitää huolta puistoalueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, viherkasveista, kasvihuoneista sekä eläintilojen sisustuksesta kasvillisuuden osalta. Yksikön vastuulla on eläintarhan hallinnassa olevien kiinteistöjen tekniseen isännöintiin liittyvät tehtävät, eläintarhan alueella tapahtuva peruskorjaustoiminta, eläintilojen sisustus- ja virikerakentaminen, pienet uudisrakennushankkeet ja osaurakointi hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Lisäksi yksikkö huolehtii alueiden kunnossapidosta, siivouksesta, jätteiden käsittelystä sekä osaltaan eläintarhan kuljetuspalveluista. Lisäksi yksikkö tuottaa ja tallentaa kasvillisuutta koskevaa informaatiota ja osallistuu omalta osaltaan eläintarhan suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Ympäristö- ja kiinteistöyksikössä työskentelee päällikön lisäksi kiinteistöinsinööri, neljä kiinteistönhoitajaa, neljä puutarhuria ja kaksi aluehuoltomiestä. Kesäisin yksikössä työskentelee kausityöntekijöitä.

Uusia kuvia

Uusia videoita