Korkeasaaren strategia ja arvot

Korkeasaaren strategia ja arvot

Missio: Uhanalaisten eläinten ja luonnon monimuotoisuuden suojelu.
Visio: Eläinten saari keskellä kaupunkia.

Amurintiikeri

Korkeasaari on uhanalaisten eläinten ja luonnon monimuotoisuuden suojelija…

…houkutteleva ja eläinvoimainen osa hauskaa Helsinkiä…

  • Vahvuutemme ovat elävät eläimet ja merellinen ympäristö
  • Haluamme olla Helsingin ylpeys
  • Kasvavassa vierailijajoukossa on kaikenikäisiä kävijöitä ympäri vuoden

…ja osaavan ja hyvinvoivan henkilökunnan työpaikka.

  • Meillä on alamme parhaat asiantuntijat
  • Tavoitteenamme on olla kaupungin paras työpaikka

Toimintaamme ohjaavat arvot

Eläinten hyvinvointi: Eläinten hyvinvointi on toiminnan eettinen perusta. Kohtelemme jokaista eläintä yksilönä. Huolehdimme siitä, että tunnemme hoidossamme olevien lajien tarpeet. Emme ainoastaan turvaa eläinten perustarpeita ja ehkäise negatiivisia kokemuksia (nälkä, kipu, kylmä, kuuma, stressi), vaan aktiivisesti edistämme positiivisia kokemuksia – elämisen arvoinen elämä.

Asiakaslähtöisyys: Mahdollisuutemme on tuottaa iloa, oppia ja elämyksiä. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa uteliasta suhtautumista ympäristöön ja sieltä saatuun palautteeseen ja ideoihin. Kaikki työntekijämme ovat arvostavat asiakkaitamme ja ovat valmiita auttamaan.

Ekologisuus: Elämme kuten opetamme eli oma toimintamme on ekologisesti kestävää. Teemme työtä lajien suojelun hyväksi ja pyrimme vaikuttamaan asiakkaiden ympäristömyönteisyyden herättämiseksi ja kasvattamiseksi. Käytämme resursseja vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Avoimuus: Viestitämme toiminnastamme avoimesti sekä Korkeasaaren sisällä että laajasti yleisölle. Kaiken toimintamme voi kertoa julkisesti.

Oikeudenmukaisuus: Kohtelemme kaikkia vierailijoita ja työntekijöitä yhdenvertaisesti ja arvostaen.

Taloudellisuus: Etsimme uudenlaisia tapoja toimia tehokkaasti ja käytämme resursseja harkiten.

Korkeasaaren vuosikertomus

Tutustu työhömme lataamalla Korkeasaaren vuosi 2019 -julkaisu pdf-muodossa.