Korkeasaaren strategia ja arvot

Korkeasaaren strategia

Missio: Uhanalaisten eläinten ja luonnon monimuotoisuuden suojelu.
Visio: Eläinten saari keskellä kaupunkia.

Amurintiikeri

Korkeasaari on uhanalaisten eläinten ja luonnon monimuotoisuuden suojelija…

…houkutteleva ja eläinvoimainen osa hauskaa Helsinkiä…

  • Vahvuutemme ovat elävät eläimet ja merellinen ympäristö
  • Haluamme olla Helsingin ylpeys
  • Kasvavassa vierailijajoukossa on kaikenikäisiä kävijöitä ympäri vuoden

…ja osaavan ja hyvinvoivan henkilökunnan työpaikka.

  • Meillä on alamme parhaat asiantuntijat
  • Tavoitteenamme on olla kaupungin paras työpaikka

Toimintaamme ohjaavat arvot

Eläinten hyvinvointi: Eläinten hyvinvointi on toiminnan eettinen perusta. Emme ainoastaan turvaa eläinten perustarpeita ja ehkäise negatiivisia kokemuksia (nälkä, kipu, kylmä, kuuma, stressi), vaan aktiivisesti edistämme positiivisia kokemuksia – elämisen arvoinen elämä. Korkeasaari noudattaa eläinten pidossa Maailman eläintarhaliiton eettisiä periaatteita.

Asiakaslähtöisyys: Kaikki työntekijämme ovat asiakaspalvelutehtävässä. Mahdollisuutemme on tuottaa iloa, oppia ja elämyksiä. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa uteliasta suhtautumista ympäristöön ja sieltä saatuun palautteeseen ja ideoihin.

Ekologisuus: Teemme työtä ympäristön suojelun puolesta ja pyrimme vaikuttamaan asiakkaiden ympäristömyönteisyyden herättämiseksi ja kasvattamiseksi. Toimimme itse kuten opetamme.
Viime vuosien aikana eläintarhassa on muun muassa pyritty vähentämään sekajätteen määrää, tehostettu energiatehokkuutta, lisätty aurinkovoimalla tuotettua sähköä ja laadittu Hiilineutraali Korkeasaari -ohjelma tähtäimenä vuosi 2030. Korkeasaarella on Ekokompassi-sertifikaatti.

Avoimuus: Viestitämme toiminnastamme avoimesti sekä Korkeasaaren sisällä että laajasti yleisölle. Kaiken toimintamme voi kertoa julkisesti.

Oikeudenmukaisuus: Kohtelemme kaikkia vierailijoita ja työntekijöitä yhdenvertaisesti.

Taloudellisuus: Etsimme uudenlaisia tapoja toimia tehokkaasti ja käytämme resursseja vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.


Ekokompassi