Partakorppikotkien suojelu

partakorppikotka

Partakorppikotkien suojelu

Korppikotkat ovat vuoristoekosysteemien lippulaivalajeja. Raatoja syömällä ne ehkäisevät tarttuvien tautienleviämistä ja kierrättävät harvaan asutuille alueille jäävät raadot luonnon kiertokulkuun. Metsästys, myrkyttäminen, ravinnon puute ja törmääminen ihmisen rakentamiin esteisiin on rajoittanut korppikotkien levinneisyyttä. Pirstoutuneet elinalueet tekevät lisääntymisen vaikeaksi ja vaarantavat lajien tulevaisuuden. Partakorppikotka kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaan, jonka tavoitteena on kasvattaa elinvoimainen tarhakanta.

Korkeasaaren keräämät rahat partakorppikotkien suojeluun lahjoitetaan Vulture Conservation Foundationille. VCF on kansainvälinen järjestö, jonka pyrkimyksenä on suojella uhanalaisia eurooppalaisia korppikotkia: partakorppikotkia, hanhikorppikotkia, pikkukorppikotkia ja munkkikorppikotkia. Korppikotkien suojelussa keskitytään etenkin luontoonpalautuksiin, onnistuneen tarhakasvatuksen edistämiseen, korppikotkien tutkimukseen luonnossa ja erilaisten myrkytysten ehkäisyyn. Jo pienikin rahallinen tuki auttaa järjestöä tekemään työtä tarhakasvatuksen tukemiseksi ja luonnonkannan vahvistamiseksi. Ohjeet lahjoittamiseen löydät alempaa tältä sivulta!

Korkeasaaressa syntynyt partakorppikotka vapautettiin Ranskan Vercorsin luonnonpuistoon kesällä 2013. Poikanen on kasvanut aikuiseksi ja on palannut vapautusalueelleen, ja pesintää voidaan odottaa lähivuosina.

Tue suojelua sinulle sopivalla tavalla!

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n keräyslupanumero on RA/2020/1648 ja sen on myöntänyt Poliisihallitus. Keräyslupa on toistaiseksi voimassa 23.12.2020 alkaen koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään Korkeasaaren eläintarhan säätiön sääntöjä ja periaatteita noudattaen luonnon monimuotoisuuden suojeluun, uhanalaisten eläinlajien ja näiden elinympäristöjen suojeluun, suojelua edistävään tutkimustyöhön sekä suojelukasvatuksen edistämiseen Suomessa ja ulkomailla. Varoja käytetään luonnossa suojelutyötä toteuttavien kansalaisjärjestöjen toiminta-alueilla sekä eläintarhojen kattojärjestön EAZA:n järjestämien suojelukampanjoiden mukaisessa yhteistyössä.

Hankkeen uutisia

Tammikuu 2021: Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr ja Korkeasaaren ystävät ry. lahjoitti vuonna 2020 partakotkien suojeluun kerätyt 1 200 euroa Vulture Conservation Foundationin -järjestölle. Hanketuki ohjataan Ranskan Alpeilla partakorppikotkien luontoonpalautushankkeen ja lisäännytyskeskusten toiminnan tukemiseen.

Tammikuu 2020: Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr ja Korkeasaaren ystävät ry. lahjoitti vuonna 2019 partakotkien suojeluun kerätyt 1 290 euroa Vulture Conservation Foundationin -järjestölle. Hanketuki on ohjattu Ranskan Alpeilla tapahtuvaan aktiiviseen partakorppikotkien luontoonpalautushankkeeseen. 

Tammikuu 2019: Korkeasaaren ystävät ry. lahjoitti Vulture Conservation Foundationille vuonna 2018 kerätyt 1 000 euroa.

Tammikuu 2018: Korkeasaaren ystävät ry. lahjoitti Vulture Conservation Foundationille 1 000 euroa. Lue lisää…

Vanhemmat uutiset
Joulukuu 2016: Korkeasaaren ystävät ry. lahjoitti Vulture Conservation Foundationille 500 euroa, jonka kautta Korkeasaaressa syntynyt partakorppikotka palautettiin luontoon vuonna 2013.

Joulukuu 2015: Korkeasaaren ystävät ry. lahjoitti Vulture Conservation Foundationille 500 euroa. Valjoituksella rahoitettiin partakorppikotkien luontoonpalautusta.

Kesäkuu 2013: Korkeasaaressa syntynyt partakorppikotka vapautettiin Ranskan Vercorsin luonnonpuistoon kesällä 2013.