Partakorppikotkien suojelu

partakorppikotka

Partakorppikotkien suojelu

Korppikotkat ovat vuoristoekosysteemien lippulaivalajeja. Raatoja syömällä ne ehkäisevät tarttuvien tautienleviämistä ja kierrättävät harvaan asutuille alueille jäävät raadot luonnon kiertokulkuun.

VCF eli The Vulture Conservation Foundation on kansainvälinen järjestö, jonka pyrkimyksenä on suojella uhanalaisia eurooppalaisia korppikotkia (partakorppikotka, hanhikorppikotka, pikkukorppikotka ja munkkikorppikotka). Metsästys, myrkyttäminen, ravinnon puute ja törmääminen ihmisen rakentamiin esteisiin on rajoittanut lajien levinneisyyttä. Pirstoutuneet elinalueet tekevät lisääntymisen vaikeaksi ja vaarantavat lajien tulevaisuuden.

Korppikotkien suojelussa keskitytään etenkin luontoonpalautuksiin, onnistuneen tarhakasvatuksen edistämiseen, korppikotkien tutkimukseen luonnossa ja erilaisten myrkytysten ehkäisyyn.

Korkeasaaressa syntynyt partakorppikotka vapautettiin Ranskan Vercorsin luonnonpuistoon kesällä 2013.

Korkeasaaressa syntynyt partakorppikotka vapautettiin Ranskan Vercorsin luonnonpuistoon kesällä 2013. Poikanen on kasvanut aikuiseksi ja on palannut vapautusalueelleen. Pesintää voidaan odottaa noin kolmen vuoden kuluttua.

Partakorppikotkat kuuluvat Euroopan eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan ja sitä rahoittaa osaltaan VCF. Monet eläintarhat ja EEP-partnerit tukevat lahjoituksin tätä toimintaa. Jo pieni rahallinen tuki auttaa järjestöä tekemään työtään tarhakasvatuksen tukemiseksi ja luonnonkannan vahvistamiseksi.

Lahjoita sinulle sopivalla tavalla

Korkeasaaren ystävät ry:n keräyslupanumero on 2019/772/Rabita ja sen on myöntänyt Poliisihallitus. Keräyslupa on voimassa 19.10.2019 – 18.10.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varojen käyttötarkoitus ja kohdealue: Kerätyt varat käytetään uhanalaisten lajien ja näiden elinympäristöjen suojeluun sekä valistustyöhön Suomessa ja ulkomailla osallistumalla yleishyödyllisten kumppanien toimenpanemiin kenttäsuojeluhankkeisiin. Keräysvarat lahjoitetaan täysimääräisinä lahjoittajien osoittamille kohteille. Lahjoitukset hankkeille maksetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa vuodenvaihteessa.

Uutisia suojeluhankkeesta

Tammikuu 2018: Korkeasaaren ystävät ry. lahjoitti Vulture Conservation Foundationille 1000 euroa. Lue lisää...

Joulukuu 2016: Korkeasaaren ystävät ry. lahjoitti Vulture Conservation Foundationille 500 euroa. Korkeasaaressa syntynyt partakorppikotka palautettiin luontoon Vulture Conservation Foundationille kautta vuonna 2013.

Joulukuu 2015: Korkeasaaren ystävät ry. lahjoitti Vulture Conservation Foundationille 500 euroa. Valjoituksella rahoitettiin partakorppikotkien luontoonpalautusta.

Kesäkuu 2013: Korkeasaaressa syntynyt partakorppikotka vapautettiin Ranskan Vercorsin luonnonpuistoon kesällä 2013.