Opettajan ohje: Auta villieläintä oikein -juliste

Opettajan ohje: Auta villieläintä oikein -juliste

Juliste tarjoaa kaikenikäisille lapsille ja nuorille yksinkertaiset toimintaohjeet villieläinten auttamiseen. Se kannustaa tunnistamaan hädässä olevan villieläimen tilanteen, selvittämään sen todellisen avuntarpeen ja katsomaan tarkemmat ohjeet Korkeasaaren Villieläinsairaalan nettisivuilta.

Juliste sopii kaikille luokka-asteille aina päiväkodista lukioon ja toimii yleisluontoisena toimintaohjeistuksena kaikkialla Suomessa. Opettajan on hyvä esitellä juliste oppilaille heidän luokkatasonsa mukaisesti. Seinälle kiinnitettävä juliste antaa oppilaille mahdollisuuden tutustua aiheeseen myös itsenäisesti.

Tilaa juliste täältä!

Lisätietoa opetuksen tueksi

Korkeasaaressa toimiva Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola. Villieläinsairaalan nettisivuilta löytyy lisäohjeita eri eläinlajien avuntarpeen tunnistamiseen, yhteystiedot neuvojen kysymiseen ja toimintaohjeet villieläimen hoitoon tuomiseen.

Eläinsuojelulain mukaan sairasta, vahingoittunutta tai muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. On kuitenkin tilanteita, joissa suurin apu on jättää eläin rauhaan. Yksinäinen villieläimen poikanen ei välttämättä tarvitse ihmisen apua. Villieläintä ei saa koskaan ottaa lemmikiksi.

Lain mukaan hoidon aloittamisen lähtökohtana on oltava aina terveen, hyväkuntoisen eläimen palauttaminen hoidon jälkeen luontoon. Loukkaantuneen eläimen kärsimystä ei saa pidentää. Jos eläin ei hoidosta huolimatta parane, se täytyy lain mukaan lopettaa. Poikkeusluvalla tällainen eläin voi saada uuden kodin eläintarhasta.

Villieläimiä auttavia tahoja on eri puolilla Suomea. Korkeasaaren Villieläinsairaala toimii pääkaupunkiseudulla, mutta muuallakin Suomessa on asiantuntija-apua tarjolla. Hätäkeskuslaitoksella on ohjeet eläimiä koskevien hätätapauksien varalle.

1. TUNNISTA TILANNE

Jos löytää luonnosta huonokuntoisen tai orvon villieläimen, kannattaa pysähtyä tarkkailemaan tilannetta ennen kuin tekee mitään muuta. Mitä on tapahtunut? Millaisessa hädässä eläin mahdollisesti on?

Villieläimeen ei saa koskea, eikä sitä pidä yrittää ottaa kiinni. On hyvä pysyä turvallisen matkan päässä villieläimestä sekä eläimen että oman turvallisuuden vuoksi. Eläin saattaa peloissaan purra tai nokkia.

2. VARMISTA AVUNTARVE

On tärkeää selvittää, tarvitseeko eläin todella apua vai ei. Hyvää tarkoittava auttaminen voi pahimmillaan vahingoittaa eläintä. Joskus taas oikeanlainen auttaminen voi pelastaa eläimen hengen. Epäselvissä tilanteissa pitää aina kysyä neuvoa. Korkeasaaren Villieläinsairaala auttaa avuntarpeen arvioinnissa.

Joidenkin eläinlajien kohdalla lajintunnistus on tärkeää, sillä se auttaa avuntarpeen arvioinnissa. Julisteessa on kuvat tällaisista yleisimmistä lajeista.

Milloin villieläin tarvitsee apua?

Julisteessa on mainittu yleisimmät villieläimiä koskevat hätätilanteet. Muita villieläinten hätätilanteita on muun muassa:
– Hyvin laiha villieläin
– Syksyllä erittäin laiha siili
– Öljyyn tahriintunut eläin

Lisätietoa kohtaan Kun eläin on loukkaantunut tai jäänyt loukkuun johonkin: Luonnossa eläin voi takertua esimerkiksi ihmisen luontoon jättämiin esineisiin, kuten siimaan, roskiin tai aitaan. Eläin voi jäädä myös loukkuun rakennukseen. Mikäli eläin ei pääse omin avuin pois, sitä tulee auttaa.

Julisteessa on kuvat villieläinten poikasista, jotka ovat todennäköisesti avun tarpeessa. Oppilaiden kanssa kannattaa vertailla näitä apua tarvitsevia poikasia julisteen oikeanpuoleisiin poikasiin, jotka tulee jättää rauhaan.

Milloin villieläin ei tarvitse apua?

Moni haluaa auttaa hädässä olevaa eläintä ja ryhtyy pelastustoimiin puutteellisilla tiedoilla. Auttamisen halu on hieno asia, mutta on myös tärkeää tietää, onko apu edes tarpeen.

Tiettyjen villieläinlajien kohdalla on hyvin todennäköistä, ettei yksinäinen poikanen tarvitse ihmisen apua. Julisteen kuvissa on tavallisimmat esimerkit tällaisista poikasista. Yksin ollessaankin ne voivat usein oikein hyvin ja asiaan puuttuminen vain pahentaisi niiden tilannetta: Poikanen stressaantuu turhaan, jos sitä yritetään ottaa kiinni, siihen kosketaan tai se viedään pois tutusta elinympäristöstään. Nisäkäsemo voi myös hylätä poikasen, jossa on vieras, ihmisen tuoksu.

Julisteessa mainittujen poikasten lisäksi myös pöllönpoikaset liikkuvat itsenäisesti maastossa ja emo on jossain lähellä. Pöllöemo saattaa puolustaa ärhäkästi poikasiaan, joten ihmisen ei kannata mennä lähelle pöllönpoikasia.

3. KATSO TARKEMMAT OHJEET

Korkeasaaren Villieläinsairaala ottaa vastaan avun tarpeessa olevia luonnonvaraisia eläimiä. Villieläinsairaalan nettisivuilta löytyy lisäohjeita eri eläinlajien avuntarpeen tunnistamiseen, yhteystiedot neuvojen kysymiseen ja toimintaohjeet villieläimen hoitoon tuomiseen. Oppilaita on hyvä ohjata tutustumaan nettisivuihin.

Tarinoita Villieläinsairaalasta

Villieläinsairaalassa hoidetaan monenlaisia eläinpotilaita. Katso videot Villieläinsairaalan toiminnasta ja apua tarvitsevista potilaista. Lisää videoita löydät YouTubesta.