Korkeasaaren ystävät ry.

villieläinsairaala

Korkeasaaren ystävät ry.

Yhdistyksen toiminta

Korkeasaaren ystävät ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka tukee Korkeasaaren eläintarhan toimintaa harvinaisten ja uhanalaisten eläinten suojelussa sekä luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvässä valistustyössä. Kaupungin virastona Korkeasaaren eläintarha ei voi järjestää varainkeruuta joten Korkeasaaren ystävät ry. toimii varainkeruuhankkeiden mahdollistajana. Tämä on erittäin tärkeää koska Korkeasaaren eläintarhan yksi päätehtävistä on osallistua luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Suojelutyötä tehdään sekä Korkeasaaressa että lajien luonnollisilla elinalueilla.

Korkeasaaren ystävät ry. on lahjoittanut kymmenen viime vuoden aikana lähes 320 000 euroa luonnonalueilla tapahtuvaan suojelutoimintaan.

Eläintarha toteuttaa tätä tehtävää uhanalaisten eläinten kantoja ylläpitämällä, kertomalla luonnonsuojelun merkityksestä ja myös palauttamalla luontoon tarhassa syntyneitä eläimiä. Korkeasaaren ja Korkeasaaren ystävät ry:n AMUR-hanke keskittyy uhanalaisen amurintiikerin ja -leopardin suojeluun ja kerää varoja kissapetojen pelastamiseksi. Muita ajankohtaisia hankkeita ovat Korkeasaaren Villieläinsairaalan tukeminen, maailman sammakkoeläimiä tukeva Amphibian Ark -hanke, Snow Leopard Trustin lumileopardin suojeluhanke, yhteistyö BMAC:n (Barbary Macaque Awareness & Conservation) kanssa berberiapinoiden laittoman lemmikkikaupan hillitsemiseksi ja elinalueiden suojelemiseksi, manuleiden suojelutyötä PICA:n (Pallas’s Cat International Conservation Alliance) kanssa sekä Pikkupandojen suojelu Red Panda Networkin kautta.

Selaa hankkeita

korkeasaaren villieläinsairaala

Tue lajiensuojelua kannatusjäsenyydellä!

Liity Korkeasaaren ystävät ry:n kannatusjäseneksi ja tue lajiensuojelun eteen tekemää työtämme. Kannatusjäsenenä antamasi tuki mahdollistaa olemassa olevien suojeluhankkeiden jatkuvuuden ja uusiin suojeluhankkeisiin sitoutumisen.

Korkeasaari ja Korkeasaaren ystävät ry tekevät yhteistyötä lukuisten kansainvälisten suojelutoimijoiden kanssa, jotta myös sinun olisi helppoa osallistua omalla panoksellasi suojeluohjelmien tukemiseen. Yhdessä saamme paljon aikaan!

  • Kannatusjäsenyyden hinta on 30 €/vuosi. Kannatusjäsenyys maksetaan vuodeksi kerrallaan.
  • Hintaan kuuluu yksi kutsuvierastilaisuus sinulle ja avecillesi Korkeasaaressa. Tilaisuus pitää sisällään mm. opastetun kierroksen ja ajankohtaista tietoa eläintarhan toiminnasta ja suojeluohjelmista.
  • Kannatusjäsenenä voit halutessasi osallistua Korkeasaaren ystävät ry:n vuosikokoukseen.
  • Saat Korkeasaaren uutiskirjeen tuoreena sähköpostiisi kerran kuussa.
  • Rekisteriseloste

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 1a Rekisterinpitäjä Korkeasaaren Ystävät ry c/o Korkeasaaren eläintarha, PL 4600, 00099 Helsingin kaupunki k.ystavat@gmail.com 2. Yhteyshenkilö rekisteriä korkevissa asioissa Virpi Kiviniemi Korkeasaaren eläintarha, PL 4600, 00099 Helsingin kaupunki k.ystavat@gmail.com 3. Rekisterin nimi Korkeasaaren Ystävät ry jäsenrekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Yhdistyslain (503/1989) mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, ja tietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n 1 mom. 5 kohdan mukaan. Henkilötietoja käsitellään vain yhdistyksen jäsenyyden hoitamiseen liittyvissä asioissa, eikä tietoja luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyistä jäsenistä talletetaan seuraavat tiedot: nimi, kotipaikkakunta ja sähköpostiosoite. Näihin tietoihin voidaan yhdistää tieto jäsenmaksun maksamisesta. 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröityvältä henkilöltä itseltään. Tietoja ei kerätä luovutuksina muista henkilörekistereistä. 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Yhdistyksen jäsenrekisteriä käyttävät vain tietyt nimetyt yhdistyksen hallituksen jäsenet, ja tietoihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Jäsenrekisteri säilytään suojatulla verkkolevyllä ja se suojataan salasanalla.

Hallitus kaudella 2017

Puheenjohtaja: Matti Nummelin
Varapuheenjohtaja: Jenni Kallio
Sihteeri: Hanna-Maija Lahtinen
Taloudenhoitaja: Susanna Silvonen
Kannatusjäsenasiat: Virpi Kiviniemi

Jäsen: Markku Ahtola
Jäsen: Henrik Sundén
Jäsen: Aila Lampi
Jäsen: Kirsi Pynnönen-Oudman
Jäsen: Reita Waara
Jäsen: Seija Uitto

Yhteystiedot:

Korkeasaaren ystävät ry.
c/o Korkeasaaren eläintarha
PL 4600
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
k.ystavat@gmail.com

Korkeasaaren ystävät ry:n keräyslupanumero on RA/2017/1010. Keräyslupa on voimassa 19.10.2017 – 18.10.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varojen käyttötarkoitus ja kohdealue: Kerätyt varat käytetään uhanalaisten lajien ja näiden elinympäristöjen suojeluun Suomessa ja ulkomailla osallistumalla yhteistyökumppanien toteuttamiin kenttäsuojeluhankkeisiin.