Amurinleopardi

Leopardien alalajeista pohjoisin ja uhanalaisin on amurinleopardi. Amur-joen alueella Venäjän ja Kiinan rajaseudulla elää vain noin 80 yksilöä, joten sukupuuton vaara on suuri. Alalajin ahdingon on aiheuttanut elinalueiden kutistuminen hakkuiden ja metsäpalojen takia. Turkista saa hyvän hinnan, joten myös salametsästys harventaa leopardien rivejä. Eläintarhoissa on tällä hetkellä amurinleopardeja neljä kertaa enemmän kuin luonnossa.

Amurinleopardi on niin pohjoinen kissapeto, että se viihtyy lumessakin!

Amurinleopardi on ketterä öinen saalistaja. Sen liikkuu laajalla alueella ravintoa etsiessään. Urosten reviirit voivat olla viisinkertaisia naaraiden reviireihin verrattuna, jopa sadan neliökilometrin kokoisia. Taitavana kiipeilijänä leopardi voi raahata saaliinsa puuhun piiloon.

Suojelu

Amur Leopard and Tiger Alliance eli ALTA on Amurin kissapetojen suojeluun osallistuvien yhteisöjen kattojärjestö, johon myös Korkeasaari kuuluu. ALTA:n suojelupartiot valvovat kissapetojen elinalueita metsästäjien ja tulipalojen varalta. Alueen kylissä ja kouluissa tehdään ympäristökasvatusta ja karjanomistajille korvataan kissapetojen aiheuttamat karjanmenetykset. Tutkimus alueella antaa lisää tietoa kannan koosta ja auttaa suojelutoimien kohdistamisessa. Viime vuosina amurinleopardeja on havaittu kameraseurannassa aiempaa enemmän, joten kannan koko vihdoinkin kasvussa. Tällä hetkellä amurinleopardeja arvioidaan olevan noin 80.

Amurinleopardi on maailman uhanalaisin kissapeto. Venäjän ja Kiinan rajaseudulla elää vain noin 80 yksilöä, joten sukupuuton vaara on erittäin suuri.

Eläintarhoissa amurinleopardeja on noin 200, joista puolet Euroopassa. Amurinleopardi kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaan, jossa pyritään kasvattamaan elinvoimainen tarhakanta. Luontoonpalautusprojektia aletaan toteuttaa vuoden 2016 aikana tilojen rakentamisella. Tarkoituksena on viedä amurinleopardeja tarhoista luontoon suojelualueelle ja taata niille hyvät olot lisääntymiseen. Projekti on vaativa, mutta amurinleopardin tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä. Osallistu amurinleopardin luonnonvaraiskannan suojelutyöhön.

OSALLISTU SUOJELUUN

Korkeasaaressa

Korkeasaaressa on pidetty amurinleopardeja 1970-luvun lopulta lähtien. Korkeasaaressa syntyneitä yksilöitä on voitu lähettää muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan. Nykyisen pariskunnan muodostavat vuonna 2007 syntynyt naaras sekä vuonna 2008 Tallinnan eläintarhassa syntynyt uros. Kiima-aikaa lukuun ottamatta leopardit asuvat omissa tarhoissaan. Pariskunnalle syntyi ensimmäinen pentu keväällä 2015. Parin vuoden ikäisenä, toukokuussa 2015, se lähetettiin Kanadaan Montrealin lähellä sijaitsevaan Granbyn eläintarhaan. Korkeasaaressa kolmas aikuinen amurinleopardi, vuonna 2001 Tsekeissä syntynyt naaras, lopetettiin syksyllä 2017 vanhuuteen liittyvistä sairauksista johtuen. Korkeasaaren ja Korkeasaaren ystävien Amur-hanke on jo 1990-luvun lopulta kerännyt varoja amurinleopardin suojeluun sen kotiseudulla.