Amurinleopardi

Leopardien alalajeista pohjoisin ja uhanalaisin on amurinleopardi. Amur-joen alueella Venäjän ja Kiinan rajaseudulla elää vain noin 100 yksilöä, joten sukupuuton vaara on suuri. Alalajin ahdingon on aiheuttanut elinalueiden kutistuminen hakkuiden ja metsäpalojen takia. Turkista saa hyvän hinnan, joten myös salametsästys harventaa leopardien rivejä. Eläintarhoissa on tällä hetkellä amurinleopardeja tuplasti sen verran kuin luonnossa.

Amurinleopardi on niin pohjoinen kissapeto, että se viihtyy lumessakin!

Amurinleopardi on ketterä öinen saalistaja. Se liikkuu laajalla alueella ravintoa etsiessään. Urosten reviirit voivat olla viisinkertaisia naaraiden reviireihin verrattuna, jopa sadan neliökilometrin kokoisia. Taitavana kiipeilijänä leopardi voi raahata saaliinsa puuhun piiloon.

Suojelu

WildCats Conservation Alliance on Amurin kissapetojen suojeluun osallistuvien yhteisöjen kattojärjestö, johon myös Korkeasaari kuuluu. Suojelupartiot valvovat Amurin kissapetojen elinalueita metsästäjien ja tulipalojen varalta. Alueen kylissä ja kouluissa tehdään ympäristökasvatusta ja karjanomistajille korvataan kissapetojen aiheuttamat karjanmenetykset. Tutkimus alueella antaa lisää tietoa kannan koosta ja auttaa suojelutoimien kohdistamisessa. Viime vuosina amurinleopardeja on havaittu kameraseurannassa aiempaa enemmän, joten kannan koko vihdoinkin kasvussa. Tällä hetkellä amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa noin 100.

Venäjän ja Kiinan rajaseudulla elää noin 100 amurinleopardia. Määrä on tuplaantunut alle 10 vuodessa!

Eläintarhoissa amurinleopardeja on noin 200, joista puolet Euroopassa. Amurinleopardi kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaan (EEP), jossa pyritään kasvattamaan elinvoimainen tarhakanta. Luontoonpalautusprojekti, jonka tarkoituksena on viedä amurinleopardeja tarhoista luontoon suojelualueelle ja taata niille hyvät olot lisääntymiseen, on suunnitteluvaiheessa. Projekti on vaativa, mutta amurinleopardin tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä.

Korkeasaari on tukenut amurinleopardien suojelutyötä luonnossa jo vuodesta 1998 asti. Sinäkin voit osallistua suojelutyöhön!
LUE LISÄÄ & OSALLISTU SUOJELUUN

Korkeasaaressa

Korkeasaaressa on pidetty amurinleopardeja 1970-luvun lopulta lähtien. Täällä syntyneitä yksilöitä on voitu lähettää muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan. Nykyisen pariskunnan muodostavat vuonna 2007 syntynyt naaras sekä vuonna 2008 Tallinnan eläintarhassa syntynyt uros. Kiima-aikaa lukuun ottamatta leopardit asuvat omissa tarhoissaan. Pariskunnalle syntyi ensimmäinen pentu keväällä 2015. Parin vuoden ikäisenä, toukokuussa 2017, se lähetettiin Kanadaan Montrealin lähellä sijaitsevaan Granbyn eläintarhaan. Korkeasaaren ja Korkeasaaren ystävien AMUR-hanke on kerännyt varoja amurinleopardin suojeluun sen kotiseudulla jo vuodesta 1998! Korkeasaaren toiveena on myös osallistua vuonna 2021 alkavaan amurinleopardien luontoonpalautushankkeeseen.