Avoinna tänään : EI

Vastuu ympäristöstä

Korkeasaaren missio on uhanalaisten eläinten ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Tällä hetkellä luonnonvarojen kestämätön käyttö ja ilmaston muutos heikentävät lajiston elinmahdollisuuksia ja ekosysteemien toimintaa kiihtyvällä nopeudella. Lajeihin kohdistuvan suojelutyön ohella Korkeasaari haluaa olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta: tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2016 otimme käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän ja liityimme Helsingin ilmastoverkostoon. Tärkeimpiä tavoitteitamme ovat energiatehokkuuden parantaminen sekä jätteiden lajittelun tehostaminen. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelma valmistui vuonna 2019 ja sen myötä pyrimme kaikin tavoin pienentämään hiilijalanjälkeämme ja edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Tavoitteemme on kirjattu myös Sitoumus2050-sivulle, joka on osa Valtioneuvoston kanslian ylläpitämää Kestävän kehityksen Yhteiskuntasitoumusta.

Energiatehokkuus

Korkeasaareen on asennettu energiaa tuottavat aurinkopaneelit kaupan ja hallintorakennuksen katoille. Valaistuksessa on siirrytty energiatehokkaisiin LED-valoihin. Ulkovalaistus toimii hämäräkytkimillä, ja sisätiloissa on käytössä liiketunnistimet. Vesihanojen virtaamia on rajoitettu. Eläintilojen lämmitys on säädetty automatiikalla, ja lämmitystarve säädetään kunkin eläinten tarpeen mukaan.

Korkeasaaren lämmöntarve on noin 4 000 MWh vuodessa, mikä vastaa seitsemän helsinkiläisen kerrostaloyhtiön lämmöntarvetta. Korkeasaaren eläintarha siirtyi vuoden 2019 kesällä Helenin Kiertolämpöön, joka on hukkalämmöstä kierrätetty, täysin päästötön lämmöntuotannon muoto. Korkeasaaren lämmityksestä aiheutuvat 617 tonnin vuotuiset hiilidioksidipäästöt putosivat sen ansiosta nollaan.

Eläintarhassa eniten lämpöä vaativat Africasia, Amazonia ja Hämärätalo. Alueen lämpimin tila on kuitenkin hyönteiskasvatushuone, jossa kasvatetaan eläimille elävää hyönteisravintoa. Alhaisimmassa lämpötilassa viihtyvät lajit viettävät aikaansa ympäri vuoden ulkona, eikä niillä ole lämmitettyä sisätilaa. Korkeasaaren isot ulkotarhoissa asuvat lajit on valittu niin, että ne pärjäävät Suomen ilmastossa ulkona myös talvella.

Jätteiden lajittelu ja vastuulliset hankinnat

Harkituilla ostoilla voidaan vähentää jätemääriä. Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti Korkeasaari kehittää olemassa olevia hankintakriteerejään ja ottaa käyttöön uusia kriteerejä, jotka huomioivat hankintojen elinkaaren, kiertotalouden ja ilmastonäkökulman paremmin. Karhulinnan sekä Amazonia-talon evästiloista löytyy jätteidenlajittelupisteet, joiden käyttöön vierailijoita kannustetaan. Myös henkilökunnan tiloissa lajitellaan jätteet.

Myös eläinten rehujen suhteen mietimme mahdollisimman ekologisia vaihtoehtoja. Eläinten ruoan ilmastokuormitusta ei ole helppo vähentää, koska ruokavaliot ovat tarkkaan rajattuja. Kuitenkin satokauden tuotteita ja lähempänä tuotettuja vaihtoehtoja käyttämällä kuormitusta voidaan pyrkiä vähentämään.

Liikkuminen

Korkeasaaren henkilökunta liikkuu saaressa sähköpotkulaudoilla sekä osittain sähköautoilla. Korkeasaari kannustaa työntekijöitään välttämään yksityisautoilua työmatkoilla tukemalla julkisten liikennevälineiden sekä polkupyörän käyttöä: työmatkaseteleiden lisäksi Korkeasaari tarjosi kesällä 2019 työntekijöilleen kaupunkipyöräedun. Myös etätyömahdollisuuksia kehitetään.

Lentojen määrää työmatkoilla pyritään vähentämään, ja Korkeasaari kompensoi työtehtävissä tehtyjen lentomatkojen hiilipäästöt.

Korkeasaaren vierailijoiden kulkemista ei ole sisällytetty hiilijalanjälkilaskelmiin. Vierailijoita kannustetaan saapumaan paikalle julkisia kulkuneuvoja hyödyntäen sekä polkupyörällä.

 

Ekokompassi

Korkeasaarelle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti. Ekokompassi on pienyrityksille, julkisen hallinnon yksiköille ja yleisötapahtumille räätälöity ympäristöjärjestelmä, joka kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin kymmenen kriteerin noudattamiseen. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain ja tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Ensimmäisen kerran sertifikaatti myönnettiin Korkeasaarelle vuonna 2016.

Ekokompassi

Uusia kuvia

Uusia videoita

} } } }