Avoinna tänään 10–20

Hjälp vilda djur!

Hjälp vilda djur!

Högholmens djurpark är en icke-vinstdrivande stiftelse. Vårt uppdrag är att arbeta för beskyddet av naturens mångfald: vi vill ha en bättre värld för vilda djur. Vi deltar i flera olika skyddsprojekt runt om i världen. Också du kan bidra till att bevara djuren genom att donera! De insamlade medlen används för att bevara djurarter och skydda deras habitat samt naturens mångfald och för forskning och fostran som främjar skyddet.

amur-hanke

AMUR PROJEKTET

Insamlade donationer: över 600 000 €
Situationen för de stora kattrovdjuren som härstammar från östra delarna av Ryssland är väldigt skör. Amurleoparden hotas av att dö ut helt i och med att det endast finns ca 100 individer kvar i naturen idag. På 1940-talet fanns det endast ca 40 individer av amurtigern kvar i naturen. Genom skyddsprogram har man lyckats skydda amurtigern men fortfarande hotas populationen på 400 – 500 individer speciellt av tjuvjakt. De insamlade donationerna skickas i sin helhet till WildCats Conservation Alliance.
DONERA!

lahjoita villieläinsairaalalle

Vilddjurssjukhuset

Insamlade donationer: över 68 000 €
Till Högholmens Vilddjurssjukhus kan vilda djur i behov av hjälp tas för att få yrkeskunnig vård. Vilddjurssjukhuset är Finlands största vårdinrättning för vilda djur som är skadade eller föräldralösa. Årligen hämtas det till och med 1500 djur till Vilddjurssjukhus, målet med vården är att djuren ska återinföras i naturen i gott skick. Genom att donera stöder du Vilddjurssjukhusets verksamhet och utveckling!
DONERA!

lahjoita lumileopardeille

SNÖLEOPARDERNA

Insamlade donationer: över 98 000 €
Snöleoparderna lever i Himalaya bergsområden och deras levnadsområde sträcker sig över 12 olika landsgränser. Enligt beräkningarna finns det ung 4000 – 6600 snöleoparder kvar i naturen och arten är klassad som hotad. År 2012 gick Högholmen med i en organisation som heter Snow Leopard Trust. Organisationen jobbar för att hjälpa snöleoparderna i naturen och via insamlingar donerar vi pengar till organisationen. På Högholmen har det sedan 1960-talet fötts över 130 snöleopard ungar vilket är mer än vad det fötts i någon annan djurpark. De insamlade donationerna skickas i sin helhet till Snow Leopard Trust.
DONERA!
lahjoita sammakkoeläimille

GRODDJUREN

Insamlade donationer: över 23 000 €
Världens groddjur hotas att dö ut. Många arter, släkten och till och med hela familjer av groddjur dör nu ut i rekord takt från naturen. Dessa djur har klarat sig i över 360 miljoner år men åtminstone en tredjedel eller i värsta fall hälften av jordens 6000 groddjur kommer att försvinna i nära framtid.
DONERA!

lahjoita berberiapinoille

BERBERAPOR

Insamlade donationer: över 25 000 €
Berberaporna lever för det mesta i Marockos och nord Algeriets bergsskogar. På Gibraltar bor en liten population av berberapor som utgör den ända europeiska aparten. Arten klassas idag som extremt utrotningshotad och i naturen finns det ung 7000 – 10 000 individer kvar. De överlopps pengar Högholmen samlar doneras för att skola människor som bor i områden där aporna lever och för att köpa fältutrustning till forskning av aporna. De insamlade donationerna skickas i sin helhet till BMAC.
DONERA!
lahjoita manuleille

MANUL

Insamlade donationer: över 10 400 €
Manulen är en kattart som har tjock päls och lever på Asiens stäpper. Artens naturliga population håller på att minska hela tiden och den klassas som sårbar. Högholmen har stött Manulernas skyddsprogram sedan 2014. I projektet använder man t.ex. kamera fällor för att forska djuret. Den andra viktiga saken projektet jobbar med är att skola lokalbefolkningen för att hjälpa med skyddsarbetet. De insamlade donationerna skickas i sin helhet till RZSS.
DONERA!
lahjoita pikkupandoille

MINDRE PANDA

Insamlade donationer: över 15 200 €
De mindre pandorna lever i Himalaya bergen på ung 2200 – 4000 meters höjd. Idag finns det under 10 000 mindre pandor kvar i naturen och antalet sjunker hela tiden. Under de senaste 18 åren har små pandornas antal minskat med 50%. Idag klassas arten som extremt utrotningshotad. Via donationerna bildar man nya skyddsområden, driver forskning, skolar lokalbefolkningen och anställer skogsvakter. De insamlade donationerna skickas i sin helhet till Red Panda Network.
DONERA!

lahjoita partakorppikotkille

GAMÖRN

Insamlade donationer: över 11 700 €
Gamar är bergsekosystemens nyckelarter. De äter upp kadaver som annars skulle vara en hälsorisk för andra djur och tillika bidrar de till att näringsämnen cirkulerar i ekosystemet. Via skyddsåtgärderna av gamörn satsar man mest på att: föra tillbaka djuren till naturen, ha en stark djurparks population, forskning i naturen samt att förhindra förgiftningar. En gamörn har åkt till Frankrike från Högholmen där den släppts ut i naturen i ett naturskyddsområde år 2013. De insamlade donationerna skickas i sin helhet till VCF.
DONERA!

SAIMENVIKARE

Insamlade donationer: över 7 000 €
Saimenvikaren är en av de mest utrotningshotade vikarna i världen. På 1900-talet betalade man ännu ut pengar åt fiskare som dödade saimenvikare ända fram till 1948. Vikaren blev fridlyst år 1955 men ändå sjönk populationen ända fram till 1980-talet då det endast fanns under 200 individer kvar. De insamlade donationerna skickas i sin helhet till FNF.
DONERA!

VILDA KAMELER

Insamlade donationer: över 9 500 €
Vilda kamelen finns från Gobiöken i Kina och Mongoliet. Det finns färre än 1000 kameler kvar, och i det vilda räknas djuret som akut hotad. Vilda kamelerna hotas av tjuvjakt och illegal gruvdrift. De insamlade donationerna skickas i sin helhet till WCPF.
DONERA!

mustamaki

LEMURER

Insamlade donationer: över 12 000 €!
I Madagaskars regnskogar lever utrotningshotade lemurer. Bevarandeprojekt hjälper till att bekämpa avskogningen genom att utbilda lokalbefolkningen i hållbart jordbruk och plantera träd, samt samla in information om lemurpopulationer.

DONERA!

balinkottarainen

ALLMÄN DONATION

Kan du inte bestämma dig? Låt oss hjälpa!
Donera till biologisk mångfald! Högholmen kommer att rikta alla donationer till de skyddsprojekt som behöver mest stöd. De insamlade medlen används för att bevara djurarter och skydda deras habitat samt naturens mångfald och för forskning och fostran som främjar skyddet.

DONERA!

Uusia kuvia

Uusia videoita