Strategy and values – Strategi och värden

Korkeasaari Zoo

Vi vill ha en bättre värld för vilda djur

Genom att inspirera

  • Till besök – Högholmen är Finlands ledande utflyktsmål där besökarna trivs under alla årstider.
  • Till att lära sig – Vi gör naturens mångfald förståelig och berättar om orsakerna till att vilda djur minskar.
  • Till att delta – Vi uppmuntrar våra besökare att verka för naturens bästa.

Genom att skydda

  • På Högholmen – Vi skyddar djurarter genom att bevara dem på Högholmen och genom att driva Vilddjurssjukhuset.
  • I naturen – Vi deltar i skyddet av djurarter i deras levnadsområden som en del av nätverket av djurparker och skyddsorganisationer.
  • Genom forskning – Vi bedriver forskning som främjar djurens välbefinnande, artskyddet och besökarnas djurparksupplevelse.

Genom att ta hand om

  • Våra djur – Varje djur har ett bra liv på Högholmen.
  • Våra arbetstagare – Vi har Finlands bästa arbetsplats och de främsta experterna inom vårt område.
  • Vår omgivning – Vår verksamhet är ekologiskt hållbar och belastar inte miljön.

Värden som styr vår verksamhet

Djurens välbefinnande

Djurens välbefinnande är den etiska grunden för vår verksamhet. Vi behandlar varje djur som en individ. Vi ser till att vi känner behoven hos de arter vi har hand om. Vi tryggar djurens grundläggande behov och skyddar dem mot negativa upplevelser (hunger, smärta, kyla, värme, stress), men vi främjar också aktivt positiva upplevelser – ett liv värt att leva.

Kundorientering

Vi har möjligheten att skänka glädje, lärdomar och upplevelser. Kundorientering innebär en nyfiken inställning till omgivningen och till den respons och de idéer vi får. Alla anställda värdesätter våra kunder och är alltid redo att hjälpa.

Hållbarhet

Vi lever som vi lär, det vill säga vår verksamhet är ekologiskt hållbar. Vi arbetar för att skydda arter och strävar efter att väcka och öka en miljövänlighet hos våra kunder. Vi använder resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Öppenhet

Vi kommunicerar öppet om vår verksamhet både inom Högholmen och på bred front till allmänheten. Vi kan berätta offentligt om allt vi gör.

Rättvisa

Vi behandlar alla besökare och arbetstagare likvärdigt och med respekt.

Ekonomisk effektivitet

Vi söker nya sätt att agera effektivt och använder resurser med eftertanke.