Tuulihaukka

Tuulihaukan voi nähdä lekuttelemassa paikallaan pellon yläpuolella ravintoa vaanimassa. Se onkin yksi Suomen näkyvimpiä haukkoja, jonka tunnusomainen kii-kii-kii -ääni kuuluu kesäiseen maalaismaisemaan. Talveksi tuulihaukat muuttavat Keski- ja Etelä-Eurooppaan sekä Pohjois-Afrikkaan.

Tuulihaukat etsivät joka vuosi uuden pesimäalueen sieltä, mistä löytävät paljon myyriä ravinnokseen. Pesänsä ne tekevät usein variksen tai harakan rakentamaan risupesään.

Tuulihaukka pystyy näkemään ultraviolettisäteilyä, joka heijastuu myyrien virtsasta.

Haukka on taitava saalistaja, joka nappaa saaliin nopealla syöksyllä ja tekee tarvittaessa äkkikäännöksiä terävillä siivillään. Pitkillä teräväkyntisillä varpaillaan se saa saaliista hyvän otteen.

Suojelu

1900-luvun puolivälissä tuulihaukka oli Suomen yleisin petolintu, joka oli runsastunut peltoviljelyn tarjoamien hyvien saalistusmaiden myötä. Parissa vuosikymmenessä tuulihaukat hävisivät miltei kokonaan, kanta oli enää kymmenes aiemmasta. Vähenemiseen vaikuttivat talvehtimisalueiden ankarat talvet ja elinympäristön muuttuminen maatalouden tehostuessa, mutta pääsyyllinen oli yleisesti hyönteisten torjunta-aineena käytetty DDT, joka kertyi ravintoketjussa petolintuihin ja heikensi niiden lisääntymiskykyä. Nykyisin DDT:tä ei enää käytetä viljelyksillä ja haukkakannat ovat vahvistuneet.

Hyönteisten torjuntaan käytetyt myrkyt rikastuvat ravintoketjussa petolintuihin – ja myös ihmisiin.

Tuulihaukkojen pesintöjä on autettu pesäpöntöin, joita on ripustettu latojen seiniin tai pellon laidalla oleviin puihin. Pöntöt ovat edistäneet tuulihaukan yleistymistä. Laji luokitellaan elinvoimaiseksi.

Korkeasaaressa

Korkeasaareen muutti huhtikuussa 2019 tuulihaukka Villieläinsairaalasta. Tätä yksilöä oli pidetty useiden vuosien ajan lemmikkinä, mahdollisesti metsästyskäytössä Suomessa, vaikka luonnonvaraisten eläinten pito lemmikkinä ei ole sallittua. Poliisi takavarikoi höyhenpeitteeltään vajavaisen ja siksi lentokyvyttömän tuulihaukan keväällä 2018. Aluksi haukka oli hoidossa SEY:n eläinsuojeluneuvojalla, jonka jälkeen haukka siirrettiin Villieläinsairaalaan. Linnun kunto oli parempi, se lensi taas, ja sille anottiin ely-keskukselta lupa jäädä Korkeasaareen asumaan.