Livekamera observation

Tehtäviä etäkoululaisille

Observationsövning via Högholmens livekameror

Målgrupp: årskurs 3 uppåt
Mål: bekanta dig med djurarter och öva på att göra observationer samt skriva en forskningsrapport

Tips: du kan använda samma observationsövning för andra livekameror. Övningen fungerar också hemma på egen gård för att studera t.ex. ekorrar eller ditt eget husdjur

Luontokoulu Arkki

1. Välj en djurart från Högholmens livekamerasida.

2. Ta reda på mer om djurarten du valt via Högholmens hemsida där du hittar djurkort med mer information om arten eller använd andra källor om du vill.

 • I hurdan omgivning bor djuret i naturen?
 • Vad äter djuret?
 • Lever djuret i flock eller ensam?
 • Är djuret aktivt på dagen eller natten?
 • Finns det något annat intressant man förknippar med djuret?

Gör anteckningar på dina svar i endera häftet eller ditt elektroniska dokument om du gör uppgifterna på dator.

3. Gör upp en förutsägelse, alltså en hypotes i dina anteckningar om vad du tror djuret kommer att hålla på med i livekameran.

4. Studera djuret via livekameran under en vecka varje dag ungefär 10 minuter. Du behöver inte göra detta varje dag samma tid. Om kameran råkar ha något tekniskt problem att inte bilden syns så testa på nytt senare.

 • Håll en observationsdagbok där du dokumenterar vad du ser i kameran.
 • Vad håller djuret/djuren på med?
 • Skriv upp datum och tid.
 • Skriv också upp om det inte händer något i kameran.

5. Ta och läs igenom din observationsdagbok då du följt med ett djur i en vecka.

 • Gjorde djuret samma sak under flera dagar?
 • Gjorde djuret något annorlunda endast en viss dag?
 • Såg du en skillnad mellan tid på dagen?

6. Skriv en forskningsrapport där du berättar följande saker:

 • Allmänt om arten som i uppgift 2
 • Din hypotes från uppgift 3
 • En sammanfattning av dina observationer från uppgift 5
 • Stämde din hypotes?
 • Rita eller sök upp en bild av ditt djur och lägg till bilden i din rapport

Skicka till slut din rapport till din lärare enligt instruktioner du fått!