SmartZoos

metsäkissa

SmartZoos

euKorkeasaari on osa kansainvälistä SmartZoos-hankketta, jonka tarkoitus on tarjota Keski-Baltian alueen eläintarhakävijöille elämyksellistä oppimista mobiililaitteiden avulla. Hankkeen rahoittaa ERF-ohjelma Interreg Central Baltic 2014-2020. Hankkeessa ovat mukana Tallinnan ja Södertörnin yliopistot, eläintarhoista Tallinna, Skansen ja Korkeasaaren eläintarha.

Eläintarhat ovat tärkeitä instituutioita luonnonperinnön säilyttämisessä ja suojelussa Keski-Baltian alueella, suojellen uhanalaisia lajeja ja lisäten samanaikaisesti ympäristötietoisuutta. Keski-Baltian eläintarhojen välillä on aktiivista yhteistyötä, joka kuitenkin rajoittuu eläinvaihtoihin ja yhteistutkimukseen.

SmartZoos-hankkeen olennaisin päämäärä onkin liittää Keski-Baltian eläintarhat toisiinsa yhtenäiseksi turistinähtävyydeksi. Työkalu tähän päämäärään on mobiililaitteilla käytettävä kansainvälinen palvelupaketti elämyksellisempään oppimiseen eläintarhoissa. Tällä hetkellä eläintarhavierailijoiden mahdollisuudet uuden oppimiseen mobiililaitteiden avulla ovat hyvin perinteisiä. Tarjolla on informaatiota eläintarhan eläimistä ja tapahtumista. Hankkeen tuottama palvelupaketti tulee sisältämään mm. kokoelman oppimiseen haastavia virtuaalisia, pelipohjaisia oppimistyökaluja ja niihin liittyviä sovelluksia.

Nykyisessä hankkeessa palvelupaketti suunnitellaan, kehitetään ja testataan 100 eläintarhakävijän kesken kussakin eläintarhassa ja yhteismarkkinoidaan kolmessa eläintarhassa Keski-Baltian alueella. Levitysvaiheessa palvelupaketti tutustutetaan alueen muihinkin eläintarhoihin. SmartZoos-mobiilioppimispalvelu tarjoaa syyn kävijöille palata eläintarhaan usean kerran vuodessa ja vierailla myös muissa eläintarhoissa vuoden sisällä. SmartZoos edistää myös sekä ympäristötietoisuutta että Keski-Baltian maiden talouskasvua.

Hankesivut:
http://smartzoos.eu/

Yhteistyökumppanit:
Skansenin eläinpuisto | Tallinnan eläintarha | Södertörnin yliopisto