SmartZoos

metsäkissa

SmartZoos

euKorkeasaari on osa kansainvälistä SmartZoos-hankketta, jonka tarkoitus on tarjota Itämeren alueen eläintarhakävijöille elämyksellistä oppimista mobiililaitteiden avulla. Hankkeen rahoittaa ERF-ohjelma Interreg Central Baltic 2014-2020. Hankkeessa ovat mukana Tallinnan ja Södertörnin yliopistot, eläintarhoista Tallinna, Skansen ja Korkeasaaren eläintarha.

Eläintarhat ovat tärkeitä instituutioita luonnonperinnön säilyttämisessä ja suojelussa Itämeren alueella, suojellen uhanalaisia lajeja ja lisäten samanaikaisesti ympäristötietoisuutta. Itämeren maiden eläintarhojen välillä on aktiivista yhteistyötä, joka kuitenkin rajoittuu eläinvaihtoihin ja yhteistutkimukseen.

SmartZoos-hankkeen olennaisin päämäärä onkin liittää Itämeren maiden eläintarhat toisiinsa yhtenäiseksi turistinähtävyydeksi. Päämäärää tukee SmartZoos-peli, joka on mobiililaitteilla käytettävä rajojen yli toimiva palvelupaketti elämyksellisempään oppimiseen eläintarhoissa. Hankkeessa luotu palvelupaketti sisältää mm. kokoelman oppimiseen haastavia virtuaalisia, pelipohjaisia oppimistyökaluja ja niihin liittyviä sovelluksia.

SmartZoos-palvelupaketti lanseerattiin käyttöön 1.9.2018 Korkeasaaren, Skansenin ja Tallinnan eläintarhoissa.

SmartZoos-peli:
https://smartzoos.eu/

Yhteistyökumppanit:
Skansenin eläinpuisto | Tallinnan eläintarha | Södertörnin yliopisto