Biodiversity is Us

Biodiversity is Us

The Biodiversity is Us kampanja on maailman eläintarhojen yhteinen ponnistus biologisen monimuotoisuuden puolesta. Kampanja on käynnistynyt myös tukemaan luonnon monimuotoisuuden suojelun strategisen suunnitelman tavoitteita vuosille 2011-2020. Lue lisää strategiasta.

Sinäkin olet osa luonnon monimuotoisuutta, elämän verkostoa, johon kuuluu miljoonia eläin- ja kasvilajeja.

Luonnon monimuotoisuus on rikkaus, joka tarjoaa metsätaloudellisen ja muun suoran taloudellisen hyödyn lisäksi tuntemattomia lääkekasveja, ravintoa sekä mahdollisesti muuten hyödynnettäviä uusia eliölajeja ja virkistysmahdollisuuksia. Ekosysteemit ylläpitävät biologisia, geologisia ja kemiallisia kiertoja, tuottavat vettä ja happea ja ylläpitävät maannostumisprosesseja. Useita eri lajeja käsittävät ekosysteemit ovat vakaita ja tuottavia. Jokainen laji on niissä tärkeä osa toimivaa kokonaisuutta.

Ole osa ratkaisua

Ihminen on aiheuttanut toimillaan niin nopeita muutoksia luonnossa, että ekosysteemit eivät kykene sopeutumaan niihin. Seurauksena on muun muassa lajien häviäminen sukupuuttoon ja elinympäristöjen yksipuolistuminen. Tämän hetkin suurimpia uhkia monimuotoisuudelle ovat elinympäristöjen häviäminen sekä on ilmastonmuutos, joka on nopeudellaan heikentänyt ekosysteemien kykyä sopeutua muuttuviin elinoloihin.

Sinä voit auttaa. Joka päivä voit toimia niin, että maailmasta tulee parempi paikka.

Usein ajatellaan, että meillä itsellämme ei ole osaa eikä arpaa monimuotoisuuden heikkenemiseen ja että se tapahtuu jossain kaukana viidakoissa. Ja näin me emme myöskään näe ratkaisua esimerkiksi omissa arkisissa valinnoissa. Mutta niillä on väliä!

Eläintarhoissa ja akvaarioissa käy vuosittain yli 700 miljoonaan asiakasta, jotka ovat merkittävä joukko muutoksen tekijöitä. Jos he kaikki haluavat toimia luonnon puolesta, kukaan ei toimi yksin ja pienistäkin teoista syntyy suuria vaikutuksia. Ajatelkaa, jos jokainen kävijä vaikka sulkisi vesihanan hammaspesun ajaksi tai vähentäisi asunnon lämpötilaa asteella?

Missä mennään?

Juuri ilmestyneen WWF:n Living Planet 2018 –raportin mukaan maapallon luonnon monimuotoisuus on köyhtynyt 1970-luvulta lähtien ja monien lajien tulevaisuus on epävarma. Maapallon selkärankaisten määrä on vähentynyt keskimäärin 60 prosenttia vuosien 1970 ja 2014 välillä.
Lue lisää WWF:n tutkimuksesta.

101607_waza_logo_336x137px
161007_united_nations_biodiversity_400x100px