Which fish?

Which fish?

Kampanja käynnissä vuosina 2020-2021

WHICH FISH on Euroopan eläintarha- ja akvaarioyhdistyksen (EAZA) ja sen yhteistyökumppaneiden käynnistämä meriluonnon suojeluun ja kalakantojen kestävään käyttöön liittyvä kampanja.

Meret peittävät maapallon pinta-alasta lähes 70 % ja ne tarjoavat luonnonvaroja ja miljoonille ihmisille, sekä toimeentuloa rannikon asukkaille. Meriluonto on herkkä ja ainutlaatuinen kokonaisuus, joka ei kestä siihen kohdistuvia uhkia, kuten ylikalastusta, tuhoisia kalastusmenetelmiä, roskaantumista ja saastumista. Meriluonnonsuojeluun tarvitaan kaikkien ponnisteluja. Eläintarhat ja akvaariot voivat välittää tietoa ja täsmentää omia toimintatapojaan sekä kannustaa kaikkia edistämään kalojen kestävää käyttöä.

Kampanja nostaa esiin seuraavat kokonaisuudet

  • Ylikalastus, vastuuttomat pyyntimenetelmät ja merten saastuminen uhkaavat meriluonnon monimuotoisuutta
  • Kalojen kestävä käyttö ihmisravintona
  • Kalojen kestävä käyttö eläinten ruokana
  • Eläintarhojen ja akvaarioiden kalalajiston & vesieläinten alkuperä

Mitä eläintarhat tekevät auttaakseen?

Vastuulliset kokoelmat eläintarhoissa ja akvaarioissa

Akvaarioissa esillä olevat lajit tulee hankkia vastuullisilta toimittajilta ja siten että lajien alkuperä on selvillä. Kampanjan aikana laaditaan ohjeistus kestävien kokoelmien hankintaan, ylläpitoon ja lajien lisäännyttämiseen.

Tiedotus ja opetus

Eläintarhojen opastetuilla kierroksilla, luontokoulussa, näyttelyissä ja tapahtumissa kerrotaan kaloista ja meriluonnosta ja niiden suojelutarpeesta. Vaikka vain pieni osa eläintarhan kävijöistä vaikuttuisi ja kertoisi asiasta eteenpäin, tavoitetaan jo valtava joukko ihmisiä!

Ihmisiä kannustetaan myös tutustumaan oman alueen vesiluontoon ja tunnistamaan Suomen vesistöissä eläviä kalalajeja. Samoin ihmisten toivotaan lisäävän paikallisten ja kestävästi pyydettyjen kalalajien käyttöä ravintonaan.

Mitä minä voin tehdä?

WWF:n julkaiseman kalaoppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi. Kuluttajan kannattaa olla kalaostoksia tehdessään varuillaan mm. jokiravun, mateen ja ankeriaiden suhteen.

Ympäristöministeriön Suomen lajien uhanalaisuus -arvioinnissa jokiravun luokitus muuttui viime vuonna elinvoimaisesta erittäin uhanalaiseksi. Jokirapukantojen taantuminen on rapuruton vuoksi viime vuosikymmeninä ollut nopeaa erityisesti Etelä-Suomessa. Jokirapu on nyt Kalaoppaan harkiten käytettävien listauksessa. Madekantoja sen sijaan ovat ajaneet ahtaalle ilmaston ja vesien lämpeneminen sekä rehevöityminen. Made on vielä suositeltavissa lajeissa, mutta tutkimustiedon karttuessa senkin tilanne arvioidaan uudelleen.

Suomessa kauppojen valikoimista ei nykyisin juuri löydy punaisen listan kaloja. Kuluttaja saattaa kuitenkin edelleen törmätä äärimmäisen uhanalaiseen ankeriaaseen esimerkiksi sushi-ravintoloissa. Ankeriaiden määrä on pudonnut Euroopassa vain muutamaan prosenttiin 1970-lukuun verrattuna – ankerias onkin Euroopassa sukupuuton partaalla.

WWF:n kalaopas

EAZA WAZA IUCN