Balinkottarainen

Balinkottarainen elää kotoperäisenä Balin saarella Indonesiassa. Sen elinympäristöä ovat monsuunimetsät, metsikköiset savannit ja ruohikot. Elintavoiltaan ja ääntelyltään balinkottarainen muistuttaa muita kottaraisia, mutta väriltään se on miltei kokonaan valkoinen.

Pesimäaikaan loka-marraskuussa balinkottaraiskoiraat laulavat innokkaasti naaraita pesäpaikalle houkutellen ja kilpailijat loitolla pitäen. Balinkottaraiset pesivät tavallisesti muiden lintujen tekemissä puunkoloissa, mutta pesintöjä on havaittu myös palmujen ja viikunapuiden oksistoissa. Naaras hautoo 2-3 munaansa yksin ja koiras osallistuu poikasten ruokkimiseen.

Luontoonpalautukset ovat pelastaneet lajin sukupuutolta.

Suojelu

Balinkottarainen on yksi maailman uhanalaisimmista linnuista. Luonnossa niitä elää vain Länsi-Balin suojelualueella ja pienellä Nusa Penidan saarella, jonne tarhalintuja vapautettiin 2000-luvulla. Kanta on tällä hetkellä kenties sadan linnun suuruinen. Suojelutoimista huolimatta lintuja pyydystetään edelleen myyntiin.

Vuonna 2001 balinkottaraisia oli luonnossa vain kuusi yksilöä.

Vaikka lajia on suojeltu jo 1970-luvulta lähtien, se on ehtinyt käydä sukupuuton partaalla useaan kertaan. Ensimmäinen aallonpohja koettiin 1990, jolloin luonnossa oli enää 13 yksilöä. Suojelun tehostamisen ja palautusistutusten myötä kanta saatiin nousuun, kunnes koitti uusi romahdus vuonna 2001: vain kuusi yksilöä! Elinalueiden kantoja pidetään hengissä luontoonpalautusten avulla.

Paikallisten asukkaiden rooli on oleellinen lajin suojelussa. Salapyynnin hillitsemiseksi paikalliset sertifioidut lintukasvattajat lisäännyttävät elinkeinonaan balinkottaraisia myyntiin lemmikkimarkkinoille ja luovuttavat kymmenesosan linnuista luontoon palautettaviksi. Asukkaita on palkattu myös suojeluun liittyviin maastotöihin, jolloin he hyötyvät balinkottaraisten olemassaolosta.

Eläintarhoissa ja muilla kasvattajilla on yhteensä noin tuhat balinkottaraista. Eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelma (EEP) balinkottaraiselle on ollut menestyksekäs. Sen ansiosta balinkottaraisia on voitu palauttaa luontoon vahvistamaan lajin kantaa. Tietoutta laululintujen ahdingosta on pyritty lisäämään Silent Forest -kampanjalla, jolla on myös kerätty varoja suojelutyöhön.

Korkeasaaressa

Africasia-talon sademetsäpuolella sirkuttaa balinkottaraiskoiras. Africasiassa tälle poikamieslinnulle on mukavat elinolot omassa pienessä sademetsässä, jossa sen voi nähdä lehvästön seassa tai kuulla laulamassa kauniisti. Amazonia-talossa asuu balinkottaraispariskunta, jolle toivotaan onnistunutta pesintää. Uroslinnut ovat tulleet Kölnin eläintarhasta ja niitä on ollut Korkeasaaressa vuodesta 2012. Naaras on entinen lemmikki, joka on saatu Korkeasaareen lahjoituksena vuonna 2018.