Balinkottarainen

Balinkottarainen elää kotoperäisenä Balin saarella Indonesiassa. Sen elinympäristöä ovat monsuunimetsät, metsikköiset savannit ja ruohikot. Elintavoiltaan ja ääntelyltään balinkottarainen muistuttaa muita kottaraisia, mutta väriltään se on miltei kokonaan valkoinen.

Pesimäaikaan loka-marraskuussa balinkottaraiskoiraat laulavat innokkaasti naaraita pesäpaikalle houkutellen ja kilpailijat loitolla pitäen. Balinkottaraiset pesivät tavallisesti muiden lintujen tekemissä puunkoloissa, mutta pesintöjä on havaittu myös palmujen ja viikunapuiden oksistoissa. Munia on yleensä 2-3 ja molemmat vanhemmat osallistuvat haudontaan sekä poikasten ruokkimiseen.

Luontoonpalautukset ovat pelastaneet lajin sukupuutolta.

Suojelu

Balinkottarainen on yksi maailman uhanalaisimmista linnuista. Luonnossa niitä elää vain Länsi-Balin suojelualueella ja pienellä Nusa Penidan saarella, jonne tarhalintuja vapautettiin 2000-luvulla. Kanta on tällä hetkellä kenties sadan linnun suuruinen. Suojelutoimista huolimatta lintuja pyydystetään edelleen myyntiin. Balinkottaraisten kansainvälistä kauppaa rajoitetaan CITES-sopimuksella.

Vuonna 2001 balinkottaraisia oli luonnossa vain kuusi yksilöä.

Vaikka lajia on suojeltu jo 1970-luvulta lähtien, se on ehtinyt käydä sukupuuton partaalla useaan kertaan. Ensimmäinen aallonpohja koettiin 1990, jolloin luonnossa oli enää 13 yksilöä. Suojelun tehostamisen ja palautusistutusten myötä kanta saatiin nousuun, kunnes koitti uusi romahdus vuonna 2001: vain kuusi yksilöä! Elinalueiden kantoja pidetään hengissä luontoonpalautusten avulla.

Paikallisten asukkaiden rooli on oleellinen lajin suojelussa. Salapyynnin hillitsemiseksi paikalliset sertifioidut lintukasvattajat lisäännyttävät elinkeinonaan balinkottaraisia myyntiin lemmikkimarkkinoille ja luovuttavat kymmenesosan linnuista luontoon palautettaviksi. Asukkaita on palkattu myös suojeluun liittyviin maastotöihin, jolloin he hyötyvät balinkottaraisten olemassaolosta.

Eläintarhoissa ja muilla kasvattajilla on yhteensä noin tuhat balinkottaraista. Eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelma (EEP) balinkottaraiselle on ollut menestyksekäs. Sen ansiosta balinkottaraisia on voitu palauttaa luontoon vahvistamaan lajin kantaa. Tietoutta laululintujen ahdingosta on pyritty lisäämään Silent Forest -kampanjalla, jolla on myös kerätty varoja suojelutyöhön.

Korkeasaaressa

Balinkottaraiset sirkuttavat Africasia-talossa. Sademetsäpuolella elää kolme koirasta, joista kaksi on tullut Kölnin eläintarhasta vuonna 2013 ja yksi on kuoriutunut Korkeasaaressa vuonna 2020. Talon aavikkopuolella asuu puolestaan kaksi naarasta. Niistä vanhempi on entinen lemmikki, joka on saatu Korkeasaareen lahjoituksena vuonna 2018. Nuorempi naaras on sen vuonna 2020 kuoriutunut poikanen. Africasiassa nämä valkoiset linnut voi nähdä lehvästön seassa tai kuulla laulamassa kauniisti.