Metsäpeurojen luontoonpalautus

metsäpeurojen luontoonpalautus

Metsäpeurojen luontoonpalautus

Aiemmin lähes kaikkialla Suomessa vaeltanut metsäpeura metsästettiin sukupuuttoon 1900-luvun alkupuolella, mutta onneksi kantaa säilyi Venäjän Karjalan puolella. Laji palasi omin sorkin rajan yli Kainuuseen 1950-luvulla, ja 1970-luvun loppupuolella tehty ensimmäinen luontoonpalautus Suomenselälle laajensi lajin levinneisyyttä sen alkuperäisille elinalueille. Metsäpeuraa esiintyy vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa. Lajin maailmanlaajuinen kanta on noin 4500 yksilöä, ja se luokitellaan silmälläpidettäväksi.

Metsähallituksen hallinnoiman, EU-rahoitteisen MetsäpeuraLIFE -hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista hankkeen aikana 2016-2023 oli uusi metsäpeuran luontoonpalautus. Kainuun kanta on laskenut jyrkästi, ja koko maassa metsäpeuroja oli hankkeen alkaessa vain noin kaksi tuhatta yksilöä. Uudet palautusalueet sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla Lauhanvuoren ja Pirkanmaalla Seitsemisen kansallispuistoissa. Puistoihin on rakennettu 15-30 hehtaarin totutustarhat eli aitaukset metsäpeurojen luontoon totutusta varten.

Korkeasaari on ollut mukana metsäpeurojen luontoonpalautusprojektissa alusta alkaen. Korkeasaaren eläinlääkäri ja muut asiantuntijat ovat olleet hankkeessa mukana eläinten siirtämisessä, merkitsemisessä ja vapauttamisessa. Kaikki Korkeasaaren eläintarhassa hankkeen aikana syntyneet vasat ovat olleet tärkeä osa luontoonpalautuksia. Ne on vapautettu luontoon lyhyen totutustarhausjakson jälkeen, tai ne ovat toimineet kantavanhempina kansallispuistojen totutustarhoissa tai eläintarhoissa. Myös Ähtärin ja Ranuan eläintarhat ja niissä syntyneet metsäpeurat ovat olleet osa hanketta.

MetsäpeuraLIFE-hankkeen viimeiset luontoonpalautukset tehtiin kesällä 2022. Koko hankkeen aikana totutustarhoista on vapautettu yhteensä 81 metsäpeuraa Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoihin. Osa niistä on syntynyt eläintarhoissa ja osa hankkeen aikana totutustarhoissa. Vapautetuista metsäpeuroista osalle on asennettu satelliittipanta tai GPS-seurantalaite. Yli puolet vapautetuista eläimistä on merkitty kirkkaanvärisillä korvamerkeillä, jotka mahdollistavat yksilöllisen tunnistamisen. Näin metsäpeurojen liikkeistä ja selviytymisestä saadaan tietoja myös jatkossa.

Terveen ja geneettisesti monimuotoisen tarhakannan ylläpitäminen mahdollistaa luontoonpalautushankkeisiin osallistumisen myös tulevaisuudessa. Metsäpeurojen siirroista eurooppalaisten eläintarhojen välillä vastaa lajikoordinaattori, joka työskentelee Korkeasaaressa. Lisäksi Korkeasaaren eläinlääkäri toimii neuvoa antavana eläinlääkärinä kansainvälisesti kaikille metsäpeuroja tarhaaville eläintarhoille.

Hankkeen uutiset

Seuraa hankkeen etenemistä, uusimmat uutiset ovat ensimmäisenä ylhäällä!


 • Maaliskuu 2023Korkeasaaren metsäpeuratokkaan muutti hirvas, joka on poikkeuksellisesti syntynyt luonnossa. Se pyydystettiin Suomenselältä helmikuussa 2019 osana MetsäpeuraLIFE-hanketta tuomaan uusia geenejä metsäpeurojen eläintarhakantaan.
  Lue lisää

 • Heinäkuu 2022Sekä Seitsemisen että Lauhanvuoren kansallispuistoissa elää nyt 40–50 metsäpeuraa. Lajin seitsenvuotinen suojeluhanke on lopuillaan ja tärkein tavoite, eli metsäpeuran palauttaminen näille alueille, on saavutettu. Kansallispuistojen totutustarhoista vapautettiin loput metsäpeurat luontoon heinäkuun aikana.
  Lue lisää

 • Maaliskuu 2022Seitsemisen ja Lauhanvuoren totutustarhojen aikuiset metsäpeurahirvaat siirrettiin Ähtärin eläinpuistoon. Molemmat hirvaat pyydystettiin totutustarhoihin vuosi sitten Kainuun osakannasta ja niiden on tarkoitus lisätä myös lajin eläintarhakannan perinnöllistä monimuotoisuutta. Lue Korkeasaaren kenttätiimin päiväkirjasta myös Hilla-vaatimen kuulumiset!
  Lue lisää

 • Helmikuu 2022Helsinkiin eksynyt ja Korkeasaaren Villieläinsairaalassa hoidettu metsäpeuran vasa on ottanut ensiaskeleensa kohti luontoon paluuta. Se siirrettiin yhdessä kolmen Korkeasaaressa syntyneen lajitoverinsa kanssa Lauhanvuoren kansallispuistossa sijaitsevaan totutustarhaan.
  Lue lisää

 • Tammikuu 2022
  Korkeasaaren Villieläinsairaalassa hoidettava peuranvasa varmistui DNA-testin perusteella metsäpeuraksi. Asiantuntijat Biotekniikan instituutissa ja Luonnontieteellisessä keskusmuseossa vahvistavat alalajin määrityksen.
  Lue lisää

 • Tammikuu 2022
  Korkeasaaren Villieläinsairaalaan tuotiin yksin Helsinkiin harhaillut heikkokuntoinen peuranvasa. Vasa tunnistettiin peuraksi, mutta heikosta kunnosta johtuen oli epäselvää, oliko kyseessä tunturipeurasta kesytetty poro, vai metsäpeura.
  Lue lisää

 • Marraskuu 2020
  Korkeasaari vastaa nyt metsäpeuran maailmanlaajuisen tarhakannan geneettisestä monimuotoisuudesta ja edistää samalla lajin paluuta luontoon. Korkeasaaren neljä nuorta vaadinta saivat kyydin Seitsemiseen ja Lauhanvuoreen totutustarhoihin.
  Lue lisää

 • Toukokuu 2020
  Äitienpäiväviikonloppuna Seitsemisen kansallispuistossa maailmaan saapui hartaasti odotettu villi metsäpeuranvasa. Vasan emä vapautettiin totutustarhasta luontoon viime syksynä. Myös Korkeasaaren metsäpeuratarhassa otettiin äitienpäiväviikonloppuna ensiaskelia.
  Lue lisää

 • Marraskuu 2019
  Seitsemisen kansallispuisto sai ensimmäiset seitsemän metsäpeuraansa. Mukana oli myös 1,5-vuotias Kaiku, joka on Korkeasaaressa syntynyt. Myös Lauhanvuoressa vapautettiin lisää metsäpeuroja.
  Lue lisää

 • Syyskuu 2019
  Ensimmäiset metsäpeurat vapautettiin totutustarhasta Lauhanvuoren kansallispuistoon. Niiden joukossa oli myös Lauhanvuoren totutustarhassa asuvan Korkeasaaren Hilla-vaatimen ensimmäinen vasa Pate.
  Lue lisää

 • Toukokuu 2019
  Eläintenhoitajat löysivät 6-vuotiaan vaatimen tarhan rauhallisimmasta kulmauksesta puhdistamasta vastasyntynyttä. Laumaan odotetaan yhteensä kolmea vasaa tälle kesälle. Kaikki tänä vasat osallistuvat metsäpeuran kannanhoitohankkeeseen.
  Lue lisää

 • Maaliskuu 2019
  Hirvaiden pyynnistä vastasivat Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat, joilla oli apunaan helikopteri metsäpeurojen paikannusta varten. Hirvaat nukutettiin maastossa ja siirrettiin villieläinten kuljetuksiin tarkoitetulla kalustolla totutustarhoihin Korkeasaaren ja Ähtärin eläinlääkärien valvonnassa.
  Lue lisää

 • Syyskuu 2018
  Syyskuun alussa Keski-Suomessa sijaitsevan Karstulan uuteen totutustarhaan vietiin kuusi eläintarhoissa syntynyttä metsäpeuraa, mukana on Korkeasaaren Havu-hirvas.
  Lue lisää
 • Toukokuu 2018
  Korkeasaaren, Ähtärin ja Ranuan metsäpeuroille on syntynyt toukokuun aikana seitsemän vasaa. Niiden tulevaisuus on luontoonpalautushankkeessa.
  Lue lisää

 • Marraskuu 2017
  Kolme villiä metsäpeuraa, kaksi hirvasta ja yksi vaadin, pyydetään Kainuun kannasta, ja siirretään kansallispuistojen totutustarhoihin.
  Lue lisää

 • Marraskuu 2017
  Ensimmäiset eläintarhoissa syntyneet vaatimet, eli metsäpeuranaaraat, siirretään Lauhanvuoren kansallispuiston totutustarhaan marraskuun alussa. Näiden joukossa on myös Korkeasaaressa syntynyt Hilla tämän kevään vasansa kanssa. Myöhemmin marraskuussa myös Seitsemisen kansallispuistoon siirretään tarhavaatimia.
  Lue lisää

 • Kesäkuu 2017
  Ähtärissä, Ranualla ja Korkeasaaressa on syntynyt täksi kesäksi paljon vasoja. Kaikki eläintarhoissa hankkeen aikana syntyneet peuravasat osallistuvat luontoonpalautushankkeeseen.
  Lue lisää

 • Lokakuu 2016
  Seitsenvuotinen EU:n rahoittama MetsäpeuraLIFE-hanke alkaa. Keskeisin tavoite on palauttaa metsäpeura Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Korkeasaaren Hilla ja Havu siirretään Ähtärin eläinpuistoon tutustumaan tuleviin laumakumppaneihinsa.
  Lue lisää

 • Touko-kesäkuu 2015
  Korkeasaaren metsäpeuralaumaan syntyy kesäksi 2015 kaksi vasaa. Tänä vuonna syntyneet Korkeasaaren poikaset nimetään H-kirjaimella alkavin nimin. Vasat saavat nimet Hilla ja Havu.
  Lue lisää
 • 1970-1980 vaihde
  Kymmenen metsäpeuraa siirrettiin Kuhmosta Kivijärven ja Perhon rajalla sijaitsevaan totutustarhaan, Salamajärven kansallispuiston lähimaisemiin. Tarhaus lopetettiin 1984, jolloin Suomenselällä eli noin 40 metsäpeuraa. Näistä peuroista sai alkunsa nykyinen noin 1200 peuran kanta.
 • 1950-luku
  Muutaman vuosikymmenen poissaolon jälkeen ensimmäiset metsäpeurat palaavat rajan yli Venäjän Karjalasta Kainuuseen.
 • 1700-1900
  1700-luvulla alkoi metsäpeuran tehokas metsästys, jolloin se hävisi kokonaan Ruotsista ja osasta Suomea, 1800-luvun loppuun mennessä metsäpeurat oli nälkävuosien myötä hävitetty lähes kokonaan. Viimeiset yksilöt ammuttiin 1910-luvun lopulla.