Merivuokot

Merivuokot ovat korallien tapaan polttiaiseläimiä. Ne elävät paikalleen kiinnittyneinä ja syövät eläinravintoa, jota ne pyydystävät polttiaissolujen kuorruttamilla lonkeroillaan. Merivuokon suuta ympäröi jopa yli 100 lonkeroa. Se kiinnittyy melkeinpä mihin vain kovaan pintaan matalassa vedessä, jossa on riittävästi virtauksia. Toisin kuin korallit, merivuokot voivat tarvittaessa liikkua pieniä matkoja.

Merivuokkojen kanssa symbioosissa elää vuokkokaloja, jotka piilottelevat merivuokon polttavien lonkeroiden suojassa, ihonsa limakerroksen suojaamina.

Kosketusärsytys saa merivuokon polttiaissolut laukeamaan, jolloin niistä sinkoutuu nopeasti ulos rihmoja, jotka lävistävät uhrin ihon ja vapauttavat myrkkyä sen kudoksiin. Merivuokon polttavilta lonkeroilta ovat kuitenkin suojassa vuokkokalat, joiden ihoa suojaa limakerros, ja ne elävät merivuokkojen kanssa symbioottisessa suhteessa, josta molemmat hyötyvät. Merivuokko suojaa vuokkokaloja, sen ruuantähteet ja satunnaiset kuolleet lonkerot tarjoavat kaloille ravintoa ja se on turvallinen pesäpaikka. Vuokkokala puolestaan puolustaa vuokkoa, tarjoaa sille ravinteita ulosteidensa muodossa ja lisää liikkeillään vedenkiertoa lonkeroiden välissä.

Suojelu

Poikkeuksellisen lämmin merivesi uhkaa myös merivuokkojen tulevaisuutta, kuten myös ihmistoiminnan laajamittaisuus ja sen alituinen leviäminen. Tiettyjen merivuokkolajen keräily ja myyminen on joissain maissa kielletty. Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestö käynnisti vuonna 2020 meriluonnon suojeluun ja kalakantojen kestävään käyttöön liittyvän Which Fish -kampanjan, jossa myös Korkeasaari oli mukana.

Korkeasaaressa

Amazonia-talon aulassa sijaitseva koralliallas sai veden ja ensimmäiset asukkaansa kesällä 2012.